Prijava za vpis na magistrski študij na FVV UM – prijavni rok za zapolnitev mest za študijsko leto 2023/2024


Fakulteta za varnostne vede UM objavlja prijavni rok za zapolnitev mestza študijsko leto 2023/2024 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije za vpis v 1. letnik na 2. stopnjo študija.

Razpisujemo prosta mesta na izrednem študiju za vpis v 1. letnik na magistrskem študijskem programu Varstvoslovje.

Prijava je mogoča od 21. do 22. septembra 2023 do 12. ure (to je tudi rok za oddajo prilog) na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ . Več informacij je na voljo na: https://moja.um.si/novice/Strani/podiplomski_razpis_rok_za_zapolnitev_mest_2023.aspx.

Vabljeni k prijavi.