Problemsko učenje je prineslo dobre rezultate


V lanskem študijskem letu so študenti 2. letnika magistrskega študijskega programa Varstvoslovje pri predmetu Oblikovanje strategije preiskovanja kriminalitete (nosilka doc. dr. Danijela Frangež, asistent Boštjan Slak) svoje obveznosti opravljali na način problemskega učenja. V skupinah so preučevali problematiko ponarejenih zdravil, nasilja nad moškimi ter prostitucije in trgovine z ljudmi v Sloveniji. Cilj njihovih projektnih nalog je bil predlagati  ukrepe za izboljšanje odkrivanja, preiskovanja in omejevanja izbrane problematike ter predstaviti ideje za kampanje ozaveščanja.

Problemsko učenje se je izkazalo za zelo uspešno, saj je študentom omogočilo, da so znanje, ki so ga pridobili v času svojega študija, uporabili na povezovalen in praktičen način. Pri delu so bili zavzeti in zainteresirani. V posamezne teme so se poglobili in pripravili argumentirane zaključke, ki so jih tudi slikovno predstavili. Nekaj njihovih idej predstavljamo spodaj. Med najbolj inovativnimi idejami za kampanjo ozaveščanja so bile še: aplikacija, s katero bi preverjali avtentičnost zdravil, brezplačno predvajanje filmov o prostituciji in trgovini z ljudmi, fotografski natečaj in ozaveščanje s kratkimi video posnetki na športnih prireditvah.

Plakata za ozaveščanje o prostituciji in trgovini z ljudmi.

 

Plakata o ozaveščanju nasilja nad moškimi