Prof. dr. Janezu Pečarju v slovo


Po izjemno polnem in ustvarjalnem življenju nas je zapustil prof. dr. Janez Pečar. Verjetno se ga večina spominja kot dolgoletnega direktorja Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, legendarnega glavnega urednika Revije za kriminalistiko in kriminologijo, vsestransko razgledanega univerzitetnega profesorja in mentorja številnim generacijam. Tistim, ki smo ga imeli privilegij spoznati še pobliže, pa je jasno, da je šlo za veliko osebnost neomajnega značaja, moralno vertikalo, vizionarja in človeka pred svojim časom.

Na predhodnicah današnje Fakultete za varnostne vede je bil dolgoletni zunanji predavatelj in utemeljitelj predmeta Družbeno nadzorstvo, ki je postalo del železnega repertoarja kurikuluma naše fakultete, njegova pionirska raziskovalna dela pa so postala vodilo za številne študije in razvoj prakse na področjih kriminologije, kazenskega pravosodja in varstvoslovja.

Profesor Pečar je predstavljal zgled številnim predavateljem, ki so ob njegovem (ostrem) očesu razvijali nekdanjo Višjo šolo za notranje zadeve v odprto, na znanstvenem raziskovanju temelječo ter mednarodno primerljivo civilno visokošolsko ustanovo. Daleč od tega, da  je bil z vsem zadovoljen in da je vsaki ideji prikimal – prav nasprotno, bil je neusmiljen, a pošten opazovalec in ocenjevalec ter tudi motivator, ki je znanja željnim in dela voljnim ljudem vedno pomagal z nasveti in odprl marsikatera vrata v širni znanstveni svet.

Profesor dr. Janez Pečar je s svojim delom zadolžil sedanje in prihodnje generacije, zato bo imel v zgodovinskem spominu FVV vedno posebno mesto.

Sodelavci in študenti Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru