Program Sqvot – Program za zmanjševanje tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost LGBTIQ+ mladih