Prosto delovno mesto – Samostojni strokovni delavec (knjižnica)


Fakulteta za varnostne vede razpisuje prosto delovno mesto:

J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) (Knjižnica), M/Ž

Za delovno mesto J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) (Knjižnica), M/Ž, mora kandidat/ka izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. tarifna skupina;
  • Zahtevana smer izobrazbe: bibliotekarska, družboslovna, humanistična;
  • KLASIUS P: 31 – DRUŽBENE VEDE, 322 – Knjižničarstvo, dokumentalistka, arhivistika, 22 – HUMANISTIKA;
  • KLASIUS SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba;
  • Zahtevana znanja: računalniška znanja: COBISS, MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje;
  • Zahtevani posebni pogoji: strokovni izpit iz bibliotekarstva, strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), dovoljenje za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS;
  • Zahtevani jeziki: pasivno znanje angleškega jezika;
  • Zahtevane delovne izkušnje: 24 mesecev s področja knjižničarstva, bibliotekarstva.   

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom – 40 ur/teden in poskusnim delom treh (3) mesecev.

Ključni podatki: