Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov FVV


Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov iz vrst visokošolskih učiteljev Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov iz vrst visokošolskih učiteljev Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Rok za oddajo vloge z izjavo kandidata in programom dela se v enem izvodu najkasneje do torka 18. 6. 2019 do 12.00 dostavi v tajništvo Fakultete za varnostne vede UM.

Dokumenti: