Razpis volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede


Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do ponedeljka 28. 10. 2019 do 12. ure v zaprti kuverti v tajništvo dekanata Fakultete za varnostne vede.

Priloge: