Razpis volitev predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru


Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu volitev predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do srede 11. 9. 2019 do 12. ure v zaprti kuverti v tajništvo dekanata Fakultete za varnostne vede.

Priloge: