Razpis za sodelovanje pri raziskovalnem projektu


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja

Razpis za sodelovanje pri raziskovalnem projektu:
“Varno v kibernetskem prostoru: odkrij, razumi, premagaj – skupaj obvladujmo ranljivosti!”


Namen in cilji razpisa:

Telekom Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV), v študijskem letu 2023/2024, prvič organizira raziskovalni projekt, na katerem boste lahko sodelovali tudi študenti. Gre za 6 tedenski projekt z naslovom »Varno v kibernetskem prostoru: Odkrij, razumi, premagaj – skupaj obvladujmo ranljivosti!«.

Projekt bo potekal med 21. februarjem in 29. marcem 2024, za sodelovanje pa bomo izbrali 3 študente UM FVV.

Kratek opis projekta

Organizacije so v povezavi z delovanjem v kibernetskem prostoru izpostavljene različnim varnostnim ranljivostim, ki lahko privedejo do negativnih posledic, kot so finančne izgube, izguba podatkov, izguba ugleda ali pravne posledice. Iz tega razloga je za sodobne organizacije ključno, da zagotavljajo učinkovit sistem odkrivanja in odpravljanja varnostnih ranljivosti. V raziskovalni projekt z naslovom »Varno v kibernetskem prostoru: Odkrij, razumi, premagaj – skupaj obvladujmo ranljivosti!«, boste vključeni tudi študenti, ki  boste v okviru projekta spoznali, na kakšen način lahko organizacije na najbolj ažuren način spremljajo aktualne varnostne ranljivosti ter kaj je pomembno za učinkovito odzivanje nanje. V okviru raziskovalnega projekta boste sodelujoči oblikovali scenarija odzivanja na odkrito kritično ranljivost v fiktivni organizaciji.

V kolikor vas je opis projekta pritegnil, vas vabimo k prijavi.

Pogoji za kandidiranje

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki so v obdobju trajanja projekta vpisani v javno veljaven študijski programUM FVV, niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda. V primeru kršitve navedenih pogojev, stroški študentu ne bodo povrnjeni.

Merila za izbor

Študenti bodo izbrani v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja enakopravne obravnave. Pri izboru se upoštevajo motivacijsko pismo, povprečna ocena in razgovor s kandidatom.

Stimulacija

Študentom se za sodelovanje izplača denarna spodbuda po ceniku UM FVV.

Način in rok oddaje vlog

Podpisano vlogo s prilogami oddate v elektronski obliki na naslov blaz.markelj@um.si. Vloga mora vsebovati:

  • Ime in priimek;
  • Motivacijsko pismo (zakaj bi sodeloval na projektu, max 250 besed);
  • Potrdilo o opravljenih obveznostih, iz katerega je razvidna povprečna ocena, ki ne sme biti starejše od 1 meseca (dobite ga v referatu).

Rok za oddajo vlog: 22. 1. 2024 11:00

Razgovori bodo potekali 22. 1. 2024 od 12h dalje. Točen termin razgovora dobite po oddaji vloge.

dr. Blaž Markelj
UM FVV