Razpis za tutorje za študijsko leto 2018/2019


Fakulteta za varnostne vede objavlja razpis za tutorje FVV UM. Oblike študentskega tutorstva so:

  • uvajalno tutorstvo,
  • predmetno tutorstvo oz. demonstratorstvo,
  • tutorstvo za tuje študente,
  • tutorstvo za študente s posebnim statusom.

Tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika 1. stopnje oz. študent 2. stopnje, ki ima status študenta na FVV UM. Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov FVV UM s statusom študenta na podiplomskem študiju na FVV UM.

Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega (1.) letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. Tutorji študentje novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem.

Predmetni tutor oz. demonstrator nudi pomoč pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih oblik pedagoškega dela. Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom FVV UM pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu.

Glavni namen tutorstva za tuje študente je pomoč študentom, ki pridejo na študij (reden vpis ali izmenjavo) v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka, jezikovnih ovir in pri privajanju na novo okolje.

Tutor za študente s posebnim statusom usmerja študente pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz tega naslova. Študente s posebnimi potrebami tutor usmerja v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študentsko delo in študentsko življenje. 

Naloge, ki izhajajo iz tutorskega dela, so razvidne iz pravilnika o tutorstvu na FVV. Za opravljeno delo študent, ki je izbran za tutorja, prejme mesečno nagrado v skladu z določili FVV (plačilo po študentski napotnici, do 10 ur dela/mesečno v času 11 mesecev v študijskem letu, 5,00 EUR na uro).

Študentke oz. študenti za prijavo na razpis oddajo izpolnjen obrazec, izpis ocen in življenjepis do 8. 10. 2018 v tajništvo dekanata s pripisom »PRIJAVA ZA TUTORJA« (predal Barbara Čuvan). Izbrani tutorji bodo pričeli z delom v mesecu novembru 2018.