Razpis za tutorje


Fakulteta za varnostne vede objavlja razpis za tutorje FVV UM. Oblike študentskega tutorstva so:

  • uvajalno tutorstvo,
  • predmetno tutorstvo oz. demonstratorstvo,
  • tutorstvo za tuje študente,
  • tutorstvo za študente s posebnim statusom.

Tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika 1. stopnje oz. študent 2. stopnje, ki ima status študenta na FVV UM. Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov FVV UM s statusom študenta na podiplomskem študiju na FVV UM.

Več o tutorstvu na FVV si lahko preberete na spletni strani FVV, kjer je objavljen tusi pravilnik in obrazec za prijavo.

Priloga: