Redni, 2. letnik (MAG) predav. Metodologija druž. razisk. in multivariatne stat. metode


Predavanja iz predmeta Metodologija druž. razisk. in multivariatne stat. Metode (dr. Matevž Bren), so v torek, 20. 11. prestavljena na 11. uro in v predavalnico P 3.