Rektorjev dan


Na Univerzi v Mariboru je 31. 1. 2022 potekala prireditev ob Rektorjevem dnevu, na kateri so podelili nagrade in priznanja Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo, nagrade in priznanja za strokovno delo, svečane listine, Rektorjeve nagrade ter Perlachove nagrade in priznanja. Na tak način se Univerza v Mariboru nagrajencem zahvali za vložen trud, delo in prispevek k razvoju  univerzi.

Nagrajenci s Fakultete za varnostne vede so:

  • Petra Divjak, ki je za najboljše študijske dosežke prejela Rektorjevo nagrado,
  • Prof. dr. Gorazd Meško, ki je za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge prejel Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo in
  • Aleksander Podlogar, ki je za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejel Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo.

Čestitamo!

Več o dogodku: https://www.um.si/objava/rektorjev-dan-2022/