Senčenje poklicev na FVV


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je z Gimnazijo Poljane sodelovala v šolskem projektu senčenja poklicev, pri katerem dijaki 3. letnika senčijo oz. spremljajo posameznika na njegovem delovnem mestu. V obdobju med 29. 3. 2024 in 23. 4. 2024 so dijaki gimnazije pod mentorstvom izr. prof. dr. Miha Dvojmoča, izr. prof. dr. Danijele Frangež, doc. dr. Tinkare Pavšič Mrevlje, pred. Roberta Pračka in doc. dr. Boštjana Slaka  spoznavali poklic profesorja in raziskovalca s področij prava, kriminalistike in psihologije. Namen te dejavnosti je bil dijakom omogočiti neposredno in realno izkušnjo spoznavanja poklica ter jim tako pomagati pri odločitvi o študijski izbiri.