Sklep o razpisu nadomestnih volitev za članico oziroma člana Senata UN iz vrst visokošolskih učiteljev FVV UM


Rektor Univerze v Mariboru je izdal sklep o razpisu nadomestnih volitev za članico oziroma člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Priloge: