Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja predstojnika Inštituta za varstvoslovje UM FVV


Dekan FVV prof. dr. Igor Bernik je izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja predstojnika Inštituta za varstvoslovje UM FVV.

Kandidature se sprejemajo v tajništvu FVV najkasneje do ponedeljka 19. 6. 2023 do 9.00.

Priloge: