Sklep o razpisu volitev članov Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov


Dekan FVV je izdal Sklep o razpisu volitev članov Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov. Rok za oddajo kandidatur za člana in nadomestnega člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov je 17. 10. 2022 do 12.00. Kandidature se oddajajo v tajništvo FVV.

Priloge: