Sklep o razpisu volitev predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora UM FVV


Dekan FVV je dne 1. 9. 2023 izdal Sklep o razpisu postopka volitev predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kandidature se vložijo do 21. 9. 2023 do 12.00 v tajništvu fakultete.

Priloge: