Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru


V. d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka
Nina Kotnik izdaja je izdala sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Kandidiranje študentov in volitve bodo tudi v tem študijskem letu potekale preko spleta.