Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru


Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Teja Drofelnik je izdala sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Več si lahko preberete v prilogi in na spletni strani https://ssum.um.si/volitve/.

Priloga: