SKUPINE ZA VAJE, redni, 1. in 2. stopnja 2020/2021


Vaje na dodiplomskem študiju se pri obveznih predmetnih izvajajo v eni, dveh ali treh skupinah.

Vaje pri izbirnih predmetih se, skladno s sklepom senata, izvajajo v eni skupini.

Vaje na podiplomskem študiju (MAG) se samo pri predmetu 1. letnika Varnost kibernetskega prostora izvajajo v dveh skupinah.

VS – VPD (Varnost in policijsko delo):

1. letnik

 1. skupina:  od   A – Kok
 2. skupina:  od   Koš – Pr
 3. skupina:  od   Pu – Ž.

2. letnik

        1.  skupina:  od   A – J

 1. skupina:  od  K – Rad
 2. skupina:  od   Rat – Z.

3. letnik: obvezni predmet

       1.   skupina: od  A – Kul

       2.   skupina: od  Kus – Ž.

VS – IV (Informacijska varnost): vaje potekajo v eni (1) skupini.

1. letnik, samo pri predmetu Uvod v razvoj programske opreme v dveh (2) skupinah:

 1. skupina:  od   B – Koš
 2. skupina:  od   Kot – Z.

2. letnik, samo pri predmetu Kriminalistika v dveh (2) skupinah:

 1. skupina:  od   B – K
 2. skupina:  od   L – Ž.

3. letnik, samo pri predmetu Razvoj programske opreme v dveh (2) skupinah:

 1. skupina:  od   A – N
 2. skupina:  od   O – Ž.

UNI (Varstvoslovje):

1. letnik:

 1. skupina:  od   A – Med
 2. skupina:  od   Meh – Ž.

2. letnik:

 1. skupina je od   A – Kon
 2. skupina je od   Kov –Ž.

Predmet Kriminalistična taktika in tehnika:

 1. skupina:  od   A – Ho
 2. skupina:  od   Po – Ž
 3. skupina:  od   Hr – Pa.

3. letnik: obvezni predmet

 1. skupina je od   A – L
 2. skupina je od   M – Ž.

MAG (Varstvoslovje): vaje potekajo v eni (1) skupini.

1. letnik, samo pri predmetu Varnost kibernetskega prostora v dveh (2) skupinah:

 1. skupina:  od   A – Ma
 2. skupina:  od   Me – Z.

Referat za študentske zadeve
Jožica Škraban