Skupine za vaje, redni, 1. in 2. stopnja


Vaje na dodiplomskem študiju se pri obveznih predmetnih izvajajo v eni, dveh ali treh skupinah.

Vaje pri izbirnih predmetih se, skladno s sklepom senata, izvajajo v eni skupini.

Vaje na podiplomskem študiju (MAG) se samo pri predmetu 1. letnika Varnost kibernetskega prostora izvajajo v dveh skupinah.

 

VS – VPD (Varnost in policijsko delo)

1. letnik

 1. skupina:  od   A – Jan
 2. skupina:  od   Jar – Pa
 3. skupina:  od   Po – Ž

2. letnik

 1. skupina:  od   A – Gred
 2. skupina:  od   Greg – N
 3. skupina:  od   O – Z

3. letnik: obvezni predmet

 1. skupina: od  A – Pok
 2. skupina: od  Pol – Z

VS – IV (Informacijska varnost):

vaje potekajo v eni (1) skupini, razen:

2. letnik, samo pri predmetu Kriminalistika v dveh (2) skupinah:

 1. skupina:  od   A – L
 2. skupina:  od   M – Ž

UNI (Varstvoslovje):

1. letnik:

 1. skupina:  od   A – Mo
 2. skupina:  od   Mu – Ž

2. letnik:

 1. skupina je od   A – Marč
 2. skupina je od   Mark –Ž

Predmet Kriminalistična taktika in tehnika

 1. skupina:  od   A – Ka
 2. skupina:  od   P – Ž
 3. skupina:  od   Ko – N

3. letnik: obvezni predmet

 1. skupina je od   A – Me
 2. skupina je od   Mi – Z.

MAG (Varstvoslovje)

vaje potekajo v eni (1) skupini, razen:

1. letnik, samo pri predmetu Varnost kibernetskega prostora v dveh (2) skupinah:

 1. skupina:  od   B – Ko
 2. skupina:  od   Kr – Ž.