Skupine za vaje – redni študij 1. in 2. stopnja 2022/2023


Vaje na dodiplomskem študiju se pri obveznih predmetnih izvajajo v eni, dveh ali treh skupinah.

Vaje pri izbirnih predmetih se izvajajo v eni skupini.

Vaje na podiplomskem študiju (MAG) se v dveh skupinah izvajajo samo pri predmetu 1. letnika Varnost kibernetskega prostora.

VS – VPD (varnost in policijsko delo)

1. letnik

 1. skupina: A – Kas
 2. skupina: Kel – Nov
 3. skupina: Par – Ž

2. letnik

 1. skupina: A – Kau
 2. skupina: Kep – Pir
 3. skupina: Por – Ž

3. letnik – samo obvezni predmet metode raziskovanja in statistika (poletni semester)

 1. skupina: A – Prim
 2. skupina: Puh – Ž

VS – IV (informacijska varnost)

Vaje potekajo v eni skupini.

Izjemi

1. letnik, samo pri predmetu Uvod v razvoj programske opreme (zimski semester)

 1. skupina: A – Kne
 2. skupina: Koš – Ž

2. letnik, samo pri predmetu Kriminalistika (zimski semester)

 1. skupina: A – Let
 2. skupina: Lju – Ž

UNI (varstvoslovje)

1. letnik

 1. skupina: A – Leg
 2. skupina: Lek – Ž

2. letnik

 1. skupina: A – Mur
 2. skupina: Nov – Ž

Predmet Kriminalistična taktika in tehnika (zimski semester):

 1. skupina: A – Lav
 2. skupina: Leš – Ran
 3. skupina: Roz – Ž

3. letnik : samo obvezna predmeta Opisna in sklepna statistika (zimski semester) in Raziskovanje varnostnih pojavov (poletni semester)

 1. skupina: A – Mać
 2. skupina: Mak – Ž

MAG (varstvoslovje)

Vaje potekajo v eni skupini.

Izjema

1. letnik, samo pri predmetu Varnost kibernetskega prostora (zimski semester)

 1. skupina: A – Kne
 2. skupina: Koc – Ž