SODELUJ NA PROJEKTU ŠI:UM 2024!


V letu 2024 bomo na Fakulteti za varnostne vede izvedli projekt v sklopu Študentskih izzivov Univerze v Mariboru z naslovom Kibernetska varnost v občinah in smernice za preprečevanje digitalne diskriminacije občanov. Projekt bo potekal od 1. 3. 2024 do 30. 6. 2024.

K sodelovanju vabimo študente VS, UN in MAG programov Univerze v Mariboru, ki niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda ter niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Pogoj za sodelovanje je, da ste vpisani v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji (imate status študenta) ter lahko delate preko svoje študentske napotnice.

Projekt bo proučeval vidike informacijske varnosti v javni upravi in preprečevanje digitalne diskriminacije pri prehodu v Družbo 5.0 Sodelujoči boste spoznali problematiko varnosti v občinah (na primeru Občine Škofja Loka) in razpravljali o varnostnih problematikah. Delovno okolje boste z obiski občine spoznavali v živo, delali na hibridni način in samostojno ter se s tem naučili sodobnih delovnih procesov v praksi. Podrobnejši opis na portalu Študentski izzivi UM.

Prijava na projekt je mogoča od 20. 11. 2023 do 11. 12. 2023 na portalu Študentski izzivi UM.

Med prijavljenimi kandidati bomo skupaj izbrali osem študentov, ki bodo za plačilo prejeli 10,59 EUR/uro (bruto bruto). V času trajanja projekta je za posameznega študenta predvideno 160 ur vključitve (povprečno 40 ur mesečno).

Vabljeni k prijavi!

prof. dr. Igor Bernik