Sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska v tujini


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 30. 12. 2020 na spletni strani objavil razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2021 (299. javni razpis). Rok za prijavo na razpis je 30. 6. 2021, nekaj sredstev pa je trenutno še na voljo. Več informacij je na voljo v prilogi.