Študentsko delo – anketiranje


V okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti – vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih« raziskovalna skupina na Fakulteti za varnostne vede UM potrebuje pomoč več študentov za izvedbo terenskega dela (anketiranja). Delo obsega razdelitev anket po vnaprej določenem vzorcu v sledečih občinah:

• Ljubljana (100 anket),
• Ribnica (50 anket),
• Maribor (100 anket),
• Rače-Fram (50 anket),
• Murska Sobota (100 anket),
• Križevci (50 anket),
• Celje (100 anket),
• Prebold (50 anket),
• Kranj (100 anket),
• Šenčur (50 anket),
• Nova Gorica (100 anket),
• Brda (50 anket),
• Novo mesto (100 anket),
• Šentjernej (50 anket),
• Koper (100 anket) in
• Pivka (50 anket).

Želeno je, da anketar prihaja iz navedene občine. V eni občini lahko delo opravlja več anketarjev. Prednost imajo študenti FVV UM. Plačilo glede na število vrnjenih in veljavno izpolnjenih anket.

Anketiranje bo potekalo med 9. 9. 2019 in 22. 9. 2019.

Prijave pošljite na naslov bernarda.tominc@fvv.uni-mb.si do 3. 9. 2019.