Uvajalni dan za bruce


Bruci, pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

V petek, 28. 9. 2018 je na fakulteti potekal uvajalni dan za bruce. Nadobudnim študentom smo predstavili dogajanje na fakulteti. Najprej je dekan, izr. prof. dr. Andrej Sotlar nagovoril zbrane študente in jih lepo pozdravil ob vstopu v akademsko okolje.
Brucem so prodekani fakultete predstavili kako poteka študij, vrednote in vrline študenta varstvoslovja, pričakovanja v času študija. Vodja referata je podala pomembne informacije glede študija, nekaterih rokov in predstavila delo referata.
Na koncu sta študenta Nika in Matic predstavila študentsko dogajanje na fakulteti, študente pa povabila k sodelovanju v študentskem svetu in društvu. Bruce sta pospremila na dvorišče, kjer jih je čakala pizza velikanka in novi sošolci.

Upamo, da ste se v prvem tednu na fakulteti odlično počutili in da bo tako tudi naprej. Uspešen študij vam želimo!