Uvajalni dan za brucke in bruce


Fakulteta za varnostne vede organizira uvajalni dan za brucke in bruce, dne 29. 9. 2023 ob 10.00 v predavalnici 8.

Program uvajalnega dne:

  • Sprejem brucev in bruck – nagovor in predstavitev vodstva Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (prof. dr. Igor Bernik, dekan)
  • Študiram varstvoslovje (doc. dr. Maja Modic, prodekanica za izobraževalno dejavnost)
  • Predstavitev raziskovalne in mednarodne dejavnosti na FVV UM (izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič, prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost)
  • Vrednote in vrline študenta varstvoslovja, kaj lahko pričakujete od profesorjev in kaj profesorji pričakujemo od vas: načela kakovosti pedagoškega procesa in pravila komuniciranja na FVV UM – predstavitev zaveze profesorjev (prof. dr. Bojan Dobovšek, predsednik Akademskega zbora FVV UM)
  • Pravila vedenja študentov varstvoslovja – zaveza študentov za vedenje v skladu s pravili – obred sprejema (Mirče Milenkov, prodekan za študentska vprašanja)
  • Ko ne vem, kaj naj in kam se naj obrnem, grem vprašat v referat – predstavitev dela referata (Barbara Čuvan, vodja referata)
  • Knjižnica in dostop do gradiv (Barbara Erjavec, vodja knjižnice)
  • Ko bi res rad kaj uporabnega izvedel, poiščem starejše kolege in jih vprašam – o organiziranosti študentov na FVV UM, prestavitev pomoči študentom s posebnim statusom, tutorstvu, mednarodni pisarni in vsem ostalem (Mirče Milenkov, prodekan za študentska vprašanja in člani študentskega sveta FVV)

Univerza v Mariboru od ponedeljka, 25. 9. 2023, do petka, 29. 9. 2023 organizira skupni uvajalni teden za brucke in bruce. Program je dostopen na moja.um.si.