Vabilo na javno predavanje – izr. prof. dr. Andrej Sotlar


Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je podal vlogo za izvolitev v naziv redni profesor za področje »varnostne vede«. V skladu z določili 17. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter 23. členom Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev razpisujemo

javno predavanje 

izr. prof. dr. ANDREJA SOTLARJA

z naslovom:

»Tri desetletja zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije – med teorijo, strategijo, politiko in prakso«

Predavanje bo v četrtek 19. 1. 2023 ob 11:00. Predavanje bo potekalo v predavalnici št. 7 Fakultete za varnostne vede UM, Kotnikova ulica 8, Ljubljana.

Javno predavanje bo ocenila in napisala pisno poročilo komisija, ki jo sestavljajo: prof. dr. Igor Bernik (predsednik), prof. dr. Branko Lobnikar (član) in prof. dr. Bojan Dobovšek (član).

Vljudno vabljeni.