Vabilo na preventivni sistematični zdravniški pregled študentov 1. letnika 1. stopnje v študijskem letu 2018/2019 (po razporedu)


Zdravstveno varstvo se študentom podaljša do konca študijskega leta, v katerem študent dopolni 26 let.

Pregled bo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, v AMBULANTI na Aškerčevi cesti 4, Ljubljana.

 S seboj prinesite:

 • kartico zdravstvenega zavarovanja in
 • PAPIRNO potrdilo o vpisu, kamor bomo vpisali potrdilo o pregledu,
 • NI potrebno biti tešč! Pregled traja približno 2-3 ure. Bodite točni.
 • Termine si lahko študenti medsebojno zamenjajo. Teh zamenjav ni potrebno predhodno  sporočati
 • Za zamudnike bo določen nov termin.

Vse študente obveščamo, da se na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06) zagotavlja plačilo preventivnega sistematičnega pregleda le do dopolnjenega 26. leta starosti. Študenti, ki so stari 26 let in več, kljub temu, da redno študirajo in imajo urejen status študenta, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda študenta. Študentom zato svetujemo, da oba sistematična  pregleda, ki jim pripadata do 26. leta, opravijo v ponujenih terminih ali (v primeru bolezni) v čim krajšem možnem roku.

Sistematični pregled, opravljen v naši ustanovi, velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskih servisov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K), (Ur. list RS, št. 75/2016) na novo določa obveznost preventivnega sistematičnega pregleda za študente prvega letnika študijskega programa prve stopnje.

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni  (UL  RS  št. 19/98 in naslednji) predvideva sistematični pregled  tudi za študente zadnjih letnikov oziroma prvih letnikov bolonjskega študija.

 Študentom, ki so v rednem delovnem razmerju sistematskega pregleda ni potrebno opravljati. Prav tako ni potrebno priti na pregled tistim, ki ste ponovno vpisani v prvi letnik, saj ste bili pregledani že lani.

ZDŠ je pooblaščeni zdravstveni zavod za izvajanje zdravstvenega varstva študentov, preventivnih pregledov in aktivnosti (Pravilnik Ministrstva za zdravstvo UL RS št. 83/2007) ter  celovite zdravstvene oskrbe za potrebe študentske populacije. V ZDŠ imamo več ambulant družinske medicine in zobozdravstvenih ambulant, 2 ginekološki ambulanti, psihiatrično ambulanto in ambulanto klinične psihologije.

Študentje lahko sočasno ob sistematskem pregledu (ali sicer tekom študija) izberejo tudi osebnega zdravnika, zobozdravnika ter študentke osebno ginekologinjo. Z izbiro osebnega zdravnika v našem ZD študentje dobijo celovito zdravstveno oskrbo v ZDŠ.

Sistematske preglede za študente izvajajo samo ZA TO POOBLAŠČENI ZAVODI in ne morejo biti opravljeni pri osebnem zdravniku.

Valentina Slana
VMS za koordinacijo
preventivnih aktivnosti

v.d. direktorice:
Mateja Ana Grulja, mag. posl. ved

Opomba: Sistematične preglede študentov izvajajo tudi v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5, 2000 Maribor.

 

Abecedni razpored študentov

VS – Varnost in policijsko delo, redni

A  - Dol   14.1.2019 ob 7.30
Dre - J    14.1.2019 ob 9.30
Kan - Lav   14.1.2019 ob 11.30
Les - Raz   15.1.2019 ob 7.30
Res - Ž    15.1.2109 ob 9.30

VS – Informacijska varnost, Redni

A - K   16.1.2019 ob 7.30
L - Ž   16.1.2019 ob 11.30

UNI – Varstvoslovje, Redni

A - Hau  17.1.2019 ob 7.30
Hob - L  17.1.2019 ob 11.30
M - Sef  21.1.2019 ob 7.30
Sen - Ž  21.1.2019 ob 9.30

VS – Varnost in policijsko delo, Izredni, Ljubljana

B - V   15.1.2019 ob 11.30

VS – Informacijska varnost, Izredni

B - V   17.1.2019 ob 7.30

 

http://www.zdstudenti.si/
valentina.slana@zdstudenti.si
01 200 74 22