Vojaški tabor 2019 – dodatne informacije


Skladno z razpisom za Vojaški tabor 2019, obveščamo, da je pogoj za udeležbo študentov slovensko državljanstvo, opravljeno varnostno preverjanje in zdravniški pregled.
K prijavi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju.

Zdravniški pregledi bodo v obdobju od 8. 4. 2019 do 15. 4. 2019 v VZE, Ljubljana. Prijavljeni kandidati, ki bodo opravili varnostno preverjanje, bodo prejeli vabilo na zdravniški pregled z vsemi podrobnimi navodili.

Zdravniškega pregleda se je potrebno nujno udeležiti v tistem terminu, ki vam bo določen, saj drugega termina v VZE, zaradi zasedenosti ne morejo dodeliti!

Prav tako je pomembno, da se opravijo vsi pregledi, tudi oddaja urina in krvi, ker če se tega ne naredi potem prejmete neustrezno oceno in se ne smete udeležiti tabora.

Lepo pozdravljeni,

Sabina Juršinič
TLF.: 01 471 2055
Ministrstvo za obrambo RS