VOJAŠKI TABOR 2019 za 1. in 3. letnik – info dan 13. 3. 2019


Z UDELEŽBO NA  VOJAŠKEM TABORU DO OBVEZNE PRAKSE/PRAKTIČNEGA DELA NA BOLONJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE

 

Redni študenti 1. letnika visokošolskega strokovnega študija, programa Varnost in policijsko delo in programa Informacijska varnost, bodo letos lahko opravljali obvezno prakso v okviru vojaškega tabora, ki bo potekal od 1. do 14. julija 2019 na Bohinjski Beli.

Študenti 3. letnika bodo lahko opravili en del praktičnega dela v okviru vojaškega tabora in drugi del v izbranem podjetju.

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za udeležence vojaškega tabora bo v sredo, 13. 3. 2019 ob 15.00. uri v predavalnici 7. Sodelavci MORS-a bodo posredovali vse pomembne in potrebne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo vojaškega tabora.

PRIJAVA

Prijave za vojaški tabor boste ta dan, ali naslednje dni, lahko oddali ge. Jožici Škraban (2. nadstropje, kabinet levo). Rok za oddajo prijave je  ponedeljek, 18. 3. 2019 do 12. ure. Vso dokumentacijo bomo takoj naslednji delovni dan poslali na naslov MORS, zato prijave ne pošiljajte osebno.

Prijavo naj oddajo samo resni študenti.                                                   

CILJ VOJAŠKEGA TABORA

Študentje s tem programom pridobijo nekatera temeljna vojaška znanja, ki jim pomagajo pri učinkovitejšem vključevanju v nadaljnje programe vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo in organizirajo v Centru vojaških šol. Študentje, ki se udeležijo programa vojaškega praktikuma, po končanem usposabljanju dobijo potrdilo o udeležbi ter dokazilo o opravljeni obvezni praksi, ki je dokazilo za vstop v morebitne nadaljnje programe vojaškega usposabljanja.

Priporočamo, da si predstavitev prej pogledate na spletni strani: http://www.postanivojak.si/sodeluj-s-sv/vojaska-tabora/prijava-na-vojaski-tabor

Sočasno bo izvedena tudi predstavitev Šole za častnike in vstopnih pogojev ter selekcijskih postopkov za bodoče potencialne častnike.

Več informacij najdete na povezavi: http://www.slovenskavojska.si/struktura/center-vojaskih-sol/sola-za-castnike/