Volitve dekana UM FVV – rezultati volitev


Skladno s Sklepom o razpisu volitev dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, z dne 21. 12. 2022, so bile dne 27. 2. 2023 izvedene splošne, neposredne in tajne volitve dekana UM FVV, na katerih je bil za dekana izvoljen prof. dr. Igor Bernik. Prof. dr. Igor Bernik dekanski mandat nastopi dne 11. 6. 2023.