Volitve predstavnikov študentov v organih fakultete


Dekan FVV je izdal Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FVV UM in Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora FVV UM iz vrst študentov.

Rok za oddajo kandidatur je: 15. 10. 2018 do 12.00.

Priloge