Volitve prodekana za študentska vprašanja FVV UM


Dekan Fakultete za varnostne vede UM je izdal sklep o razpisu kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja FVV UM. Rok za oddajo kandidatur je 29. 8. 2022 do 12. ure. Več podrobnosti je v prilogah.

Priloge: