Volitve prorektorjev UM


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je izdal sklep o azpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektoric oziroma prorektorjev Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev.