Volitve v Študentski svet Fakultete za varnostne vede


V.D. prorektorja za študentska vprašanja je razpisal volitve v Študentske svete članiv UM.

Podrobnosti si lahko preberete v prilogi. Kandidature je možno vložiti do 21. 10. 2019 v dekanat FVV.

Priloga: