Volitve v Študentski svet FVV


Obveščam vas, da je bil izdan Sklep o razpisu e-volitev v ŠS članic. Zaradi trenutnih razmer, bosta tako kandidacijski postopek kot volitve potekale v e-obliki.

Vse informacije o postopku, se nahajajo v razpisu in na novem razdelku spletne strani ŠS UM »VOLITVE«.

Kandidature bo mogoče oddati do 20.10.2020, volitve pa bodo potekale 10.11.2020