Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru


Skladno z določili Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov, izdaja prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru za:

  • Člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter študentskih domov Univerze v Mariboru.
  • namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru volijo Študentski sveti članic Univerze v Mariboru ter Študentski svet stanovalcev študentskih domov Univerze v Mariboru izmed študentov tako, da ima vsaka članica Univerze v Mariboru ter študentski domovi Univerze v Mariboru po enega predstavnika.

Za člana oz. namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta. Iz strani študentskih domov lahko kandidira vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru in je stanovalec Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Mandatna doba članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru traja dve leti oziroma do konstituiranja novoizvoljenega Študentskega sveta univerze.

Kandidacijski postopek za člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru ter namestnike članov Univerze v Mariboru, se prične z dnem objave tega sklepa volitev in se zaključi dne 3.3.2020 ob 12. uri.

Volitve za člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru ter namestnike članov Univerze v Mariboru se izvedejo v času od 2.4.2020 do 6.4.2020 do 15.ure, na Študentskih svetih članic  Univerze v Mariboru in  Študentskem svetu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Podrobnejše informacije, ter obrazec za kandidaturo za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in obrazec za kandidaturo za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru so dostopni v prilogi.

Priloge: