Vrstniško nadlegovanje in trpinčenje mladostnikov z oviranostmi/invalidnostjo


Raziskovalci Fakultete za varnostne vede UM so izvedli raziskavo o nadlegovanju in trpinčenju mladostnikov z oviranostmi oz. invalidnostjo, ki so vključeni v redni izobraževalni program (inkluzija). Gre za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, ki podaja vpogled v odnose med vrstniki, njihovo percepcijo in občutke ter osvetli odzive in ukrepanja učiteljev in šol. Posvet bo osvetlil širši pogled na to tematiko, na osnovi empiričnih podatkov kvalitativne raziskave v Sloveniji (maj–september 2022) in pregleda raziskav v tujini pa bodo predstavljene glavne značilnosti tega pojava in podana priporočila za delo.

Izobraževalni posvet bo potekal 15. decembra 2022 ob 10.00 uri v prostorih Fakultete za varnostne vede, Kotnikova ul. 8, Ljubljana, omogočena pa bo tudi udeležba na daljavo preko spleta. Sodelovanje na dogodku v živo je omogočeno za 50 udeležencev. Prijavite se preko spletnega obrazca: https://forms.gle/sg4u7d9PgqiDQtzC7 (oz. v primeru težav na ajda.sulc@um.si). Udeležba na posvetu je brezplačna.

Program posveta:

10.00-10.15: Uvodni pozdravni nagovor:

  • FVV UM, doc. dr. Maja Modic, prodekanja za izobraževalno dejavnost
  • Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji

10.15–10.45: dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, Inšpektorat RS za šolstvo in šport: Varno in spodbudno učno okolje kot temelj delovanja zavodov VIZ

10.45–11.45: Predstavitev ugotovitev raziskave Vrstniško nadlegovanje in trpinčenje mladostnikov z oviranostmi/invalidnostjo

  • izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman: Nadlegovanje in trpinčenje mladostnikov z oviranostmi/invalidnostjo – vpogled v problematiko in ključne značilnosti
  • doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje: Psihološki vidiki nadlegovanja in trpinčenja mladostnikov z oviranostmi/invalidnostjo
  • asist. Ajda Šulc, mag. var: Kibernetsko nadlegovanje in trpinčenje mladostnikov z oviranostmi/invalidnostjo

11.45-12.00 Odmor za kavo

12.00-12.20 Gal Jakič, slovenski paraolimpijec: Osebna izkušnja šolanja v izobraževalnem sistemu z inkluzijo

12.20-12.50 dr. Mitja Sardoč, višji znanstveni sodelavec, Pedagoški Inštitut: Inkluzija med teoretičnim konceptom, sloganom in prakso

12.50-13.30 Diskusija

Projekt je delno financiran s strani Veleposlaništva ZDA. Stališča, ugotovitve in zaključki ali priporočila vključena v poročilo, so stališča avtorjev in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za zunanje zadeve ZDA.

This project was funded, in part, trough a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein ate those of the Authors and do not necessarily refelect those of the Department of State.