VS ŠTUDENTI, VABLJENI K SODELOVANJU NA PROJEKTU ŠI:UM (NOO)!


V okviru projekta UM Študentski izzivi v Mariboru (NOO) (ŠI:UM (NOO)) Fakulteta za varnostne vede vabi osem (8) študentov visokošolskih študijskih programov Varnost in policijsko delo ter Informacijska varnost, da sodelujejo v projektu z naslovom “Uporaba javno dostopnih virov za zbiranje informacij za krepitev konkurenčne prednosti podjetja”.

Okvirni potek projekta:

1. Študentom se predstavi orodja (in jim omogoči uporabo) za klasično iskanje podatkov o osebah in podjetjih, ki se jih danes pri nas uporablja.

2. Ko se naučijo uporabe in jih tudi uporabijo na realnih primerih, se izmeri njihove rezultate.

3. V nadaljevanju se jim predstavi dodatna orodja, ki se uporabljajo za iskanje informacij o podjetjih in osebah v okviru konkurenčne obveščevalne dejavnosti, ki jih nato uporabijo in nadgradijo njihove rezultate na realnih primerih.

5. Pokaže se napredek pri tovrstnem delu in utemelji, zakaj so te dodatne informacije pomembne in kaj to doprinese k celotni sliki podjetja/posameznika.

6. Študentje opišejo svoje izkušnje z uporabo tovrstnih orodji in izpostavijo pozitivne in negativne stvari.

7. Končni rezultat je bistveno večja informacijska pismenost študentov in pridobitev kompetenc za delovanje na področju konkurenčne obveščevalne dejavnosti.

8. Glede digitalnega in zelenega prehoda bo projekt oblikovan  v smislu, da študentje iščejo le po digitalnih virih in vse shranjujejo digitalno, kar posledično prihrani čas pri pregledu vsega zbranega, interpretaciji (ker je digitalno in lahko za to uporabimo tudi orodja) in varstvu okolja, ker lahko vse delajo od doma, ne tiskajo stvari in tudi uporabljajo računalnike na fakulteti, če nimajo svojih.

Zainteresirane študente vabimo, da se do torka, 14. 3. 2023, javijo prof. dr. Branku Lobnikarju na e-naslov: branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si (ter v kp: petra.bajc@um.si)  V prijavi prosimo navedite svoje ime in priimek, smer ter letnik študija.

Vabljeni!