Objava razpisa za mobilnost študentov FVV v tujini
(predvidoma januarja)
Koordinacijski sestanek in posvetovanje s tutorji mednarodne pisarne in koordinatorjem FVV o primernosti izbrane univerze, študijskega programa in predmetov
Študent mora do roka v razpisu oddati elektronsko prijavo za študij v tujini preko spletne strani Univerze v Mariboru
Koordinator FVV nominira izbrane študente na instituciji v tujini.
Tuja univerza potrdi nominacijo študenta.
Študent pripravi potrebno dokumentacijo: Študijski sporazum / Learning Agreement & "Potrdilo o vpisu / Confirmation Enrolment (dobi v referatu) & preveri ali ima tuja univerza dodatne zahteve
Podpisan Learning Agreement in vso dokumentacijo se pošlje na tujo univerzo (študent)
Študent dobi iz tuje univerze Acceptance Letter

Prihod na tujo institucijo

Če pride do spremembe izbranih predmetov najkasneje v 15 dneh po začetku predavanj na tuji instituciji o tem obvesti koordinatorja FVV in pripravi predlog sprememb (Changes to Learning Agreement, ki ga Erasmus/ECTS koordinator na tuji instituciji pošlje na FVV.

Po vrnitvi mora študent FVV koordinatorju dostaviti original:

1) Conformation 2
2) Transcript of Records (lahko, da original tuja univerza pošlje direktno na FVV)

FVV koordinator s tema dokumentoma študentu izda odločbo o priznanju izpitov na FVV. Vse 3 dokumente nato pošlje na Univerzo v Mariboru

 • Kdo lahko sodeluje

  • Študent, ki je na 1. stopnji zaključil najmanj 1. letnik študija (prijava možna že v 1. letniku, dejanska udeležba v mobilnosti pa po zaključku 1. letnika študija in vpisu v 2. letnik) in je v tekočem študijskem letu vpisan v študijski program FVV
  • Študent druge (magisterij) in tretje (doktorat) stopnje vpisan v študijski program FVV

 • Omejitve

  Če je za posamezno univerzo prijavljenih več študentov kot je mest, se opravi izbor (glej pravilnik).

 • Nastanitev

  Študent si nastanitev uredi sam (ob pomoči tuje institucije)

 • Izbrani predmeti

  Študent mora koordinatorju predložiti čim več podatkov o predmetih, ki jih namerava opraviti na tuji instituciji ⇒ koordinator odloči o priznanju izpitov na FVV (za 6 mesecev študija je potrebno 20 ECTS točk, za 12 mesecev pa 40 ECTS točk na tuji instituciji)

 • Štipendija

  Vse glede štipendije urajate naposredno na Univerzi v Mariboru.