Slovenian Cyber Resilience lab

Naslov projekta: FUTURESILIENCE: SLOVENIAN CYBER RESILIENCE LAB

Akronim projekta: SCLR

Razpis: FUTURESILIENCE Open Call for Pilots: https://futuresilience.eu/news/open-call-pilots

Vodja projekta: Luka Jelovčan (SGB d.o.o)

Koordinator projekta na UM FVV: izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič; kaja.prislan@um.si

Člani projektne skupine (UM FVV): asist. dr. Anže Mihelič

Ostali partnerji konzorcija:

  • SGB d.o.o.
  • Inštitut za Varnost in Strateške Raziskave
  • Cresco Innovation d.o.o.
  • Primorski tehnološki park
  • Gospodarska zbornica Slovenije

(So)financiranje projekta: EFIS CENTRE (kot predstavnik konzorcija FutuResilience) preko EU Horizon

Trajanje projekta: 15 mesecev (1. 2. 2024 – 30. 4. 2025)

Spletna stran projekta: Future Resilience Labs | FUTURESILIENCE

Opis

Slovenija predstavlja eno od nastajajočih inovacijskih središč v srednje- in vzhodnoevropski regiji z več kot 600 prisotnimi start-upi, s skupno tržno vrednostjo več kot 2 milijardi evrov. Zasledovanje vseevropskih prizadevanj za večjo suverenost raziskav in razvoja ter neodvisnost od tretjih držav pa je močno povezano  z izpostavljenostjo novoustanovljenih podjetij kibernetskim grožnjam in uhajanju tehnologije. Kljub temu pa kibernetska varnost (še) ni prioriteta slovenskih start-up skupnosti. Start-up podjetja nenehno razvijajo nove izdelke, rešitve, storitve, procese in pristope, hkrati pa, v želji po čim hitrejšem vstopu na trg, manj pozornosti namenjajo razvoju podpornih procesov, tudi varnosti. Start-up podjetja zato predstavljajo lahko (in potencialno bogato) tarčo za usmerjene kibernetske napade in industrijsko vohunjenje.

V sklopu projekta bo vzpostavljen Slovenski laboratorij za kibernetsko odpornost (SCLR Lab) v okviru katerega bo start-up podjetjem v Sloveniji in EU omogočen dostop do znanja in orodij za optimalno zaščito svojih poslovnih, razvojnih in procesnih podatkov pred različnimi tveganji. Projekt bo identificiral dobre prakse in razvil napotke ter priporočila za upravljanje različnih incidentov, ki so jim lahko start-up podjetja izpostavljena v kibernetskem prostoru. Laboratorij bo deloval kot regionalni center za podporo start-upom in drugim manjšim raziskovalno-razvojnim organizacijam pri reševanju vprašanj, povezanih s kibernetsko varnostjo. SCRL Lab se bo osredotočal na širjenje ozaveščenosti o kibernetski varnosti, zagotavljanje usposabljanj in izmenjavo znanj z združevanjem različnih deležnikov iz slovenske start-up skupnosti in sektorja kibernetske varnosti. Laboratorij za kibernetsko odpornost bo povezoval akterje na operativni in strateški ravni za identifikacijo in implementacijo najboljših možnih rešitev za spopadanje s kibervarnostnimi grožnjami sedanjosti in prihodnosti.

EU flag
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe under grant agreement No 101094455.
Image
Image