Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Julij 2017

izr. prof. dr. Andrej Sotlar in pred. Bernarda Tominc sta se 13. 7. 2017 udeležila predstavitvenega dne Vojaškega tabora 2017, v katerem je šestnajst študentov Fakultete za varnostne vede UM od 3. do 15. julija 2017 spoznavalo življenje in delo v Slovenski vojski. Vsi udeleženci tabora (študenti, dijaki in kandidati za časnike SV) so za javnost pripravili prikaz delovanja učne čete Vojaškega tabora.