Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – maj 2021

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 5. 5. 2021 sodeloval na Akademskem forumu Nove univerze z naslovom Skupna varnostna in obrambna politika EU: Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam zase?

Posnetek okrogle mize je na voljo na https://www.youtube.com/watch?v=5lkYTq3K6-o

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil mednarodne konference o policijski dejavnosti – učinki pandemije na usposabljanje in prakso policijske dejavnosti, ki jo je organiziral CEPOL med 5. in 7. 5. 2021. Na konferenci je imel plenarno predavanje o kriminaliteti, covid-19 in družbenem nadzorstvu. Na zaključku konference je sodeloval tudi kot diskutant v razpravi o pomenu konference in o izzivih za nadaljnje raziskovanje policijske dejavnosti v Evropi. Na osnovi konference je napisal uvodnik za naslednjo številko revije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Povezava na spletno stran konference: https://www.cepol.europa.eu/science-research/conferences/20

Asist. Ajda Šulc je 20. 5. 2021 kot razpravljavka sodelovala na okrogli mizi Regulacija neprimernega govora na družbenih omrežjih v organizaciji Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani. Njen prispevek se je glasil “Sprožilci sovražnega govora na spletu“. Več o dogodku na spletni strani: https://www.pf.uni-lj.si/aktualno/okrogla-miza-regulacija-neprimernega-govora-na-druzbenih-omrezjih/

Dejavnost predavatrljev – april 2021

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 8. 4. 2021 udeležila  Webinarja: Irt for forensics: A re-analysis of the FBI “Black Box” study.

Asist. Ajda Šulc se je 12. 4. 2021 udeležila usposabljanja »Spremljanje (ne)uspeha študentov s posebnim statusom pri študiju« (prek INOVUP, predavateljica: dr. Biba A. Rebolj).

Prof. dr. Gorazd Meško se je 13. 4. 2021 udeležil online konference Academy of Criminal Justice Sciences.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 14. 4. 2021 udeležila izobraževanja »Urejanje besedil z orodjem LaTeX«.

Prof. dr. Bojan Tičar se je 15. 4. 2021 udeležil posveta Fakultete za varnostne vede, ki je v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V5-1942 organizirala posvet »Nadzor nad policijo – stanje in izzivi«.

Prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman sta 20 . 4. 2021 v sodelovanju s prof. dr. Velimirjem Rakočevićem iz Pravne fakultete, Univerze v Črni Gori, izvedla četrto mednarodno študentsko konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, katere osrednja tema je bila primerjava med ruralnim in urbanim okoljem. Konferenca je potekala preko spletne platforme MicroSoft Teams in v angleškem jeziku. Na konferenci je bilo predstavljenih 20 prispevkov o varnosti v lokalnih skupnostih, ki so jih pripravili doktorski in magistrski študenti Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru in Pravne fakultete, Univerze v Črni Gori. Več informacij o konferenci in prispevkih lahko najdete na spletni strani Fakultete za varnostne vede https://www.fvv.um.si/psvls/4-student-conference.html

Prof. dr. Gorazd Meško se je 21. 4. 2021 udeležil online srečanja Division of International Criminology – American Society of Criminology o razvoju mednarodnega in primerjalnega kriminološkega raziskovanja.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 23. 4. 2021 udeležil mednarodne konference s področja kazenskega prava in kriminologije, ki jo je online organizirala Univerza v Polotsku, Belorusija.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 29. 4. 2021 na povabilo kolegov z Univerze Zwickau udeležila predavanja »Digital Didactic Dinner for English lecturers«.

Prof. dr. Gorazd Meško je v aprilu 2021 vodil komisijo nekdanjih predsednikov Evropskega kriminološkega združenja za podelitev priznanja za življenjsko delo na področju kriminologije v Evropi.

Doc. dr. Vanja Erčulj je v aprilu 2021 za blog Udomačena statistika pripravila prispevek Demonstracija uporabe metod tekstovnega rudarjenja: tipi socialne opore v spletni podporni skupini Neplodnost.

Dejavnost predavateljev – marec 2021

Prof. dr. Gorazd Meško se je 4. 3. 2021 udeležil razprave o merjenju OK – “Organized Crime Index” v organizaciji Global initiative against transnational organized crime. Povezava: Catalyzing the Building Blocks of a Global Strategy | Global Initiative

Asist. Ajda Šulc se je 5. 3. 2021 udeležila predavanja Spolno nadlegovanje in univerzitetni prostor, ki ga je v organizaciji Univerze v Mariboru izvedel prof. dr. Branko Lobnikar.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 18. 3. 2021 udeležila predavanja Avtorstvo strokovnih in znanstvenih člankov – pravni in etični vidiki v organizaciji Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 25. 3. 2021 udeležila predavanja Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju v organizaciji Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 25. in 26. 3. 2021 sodelovala na konferenci Old and new forms of multilingualism in the Alps-Adriatic region – descriptive models, challenges and possible solutions na Univerzi v Celovcu. Na konferenci je sodelovala s prispevkom Večjezičnost v visokošolskih ustanovah.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 30. 3. 2021 udeležil  konference o kriminologiji in dr. študiju kriminologije v Rusiji, ki jo je organizirala Katedra za kazensko pravo in kriminologijo Pravne fakultete MGU Lomonosov, Moskva. Povezava: Faculty of law | Lomonosov Moscow State University (msu.ru)

Doc. dr. Miha Dvojmoč je 30. 3. 2021 sodeloval na dogodku CYBERSAFE: Posvet ob svetovnem dnevu varnostnega kopiranja podatkov. Povezava: CyberSafe

Prof. dr. Gorazd Meško se je 31. 3. 2021 udeležil delovnega sestanka Success Erasmus+ projekta, kjer je predstavil delo Delovne skupine ESC o akademskih programih s področja kriminologije. Povezava: Home – Success Project

Fakulteta za varnostne vede je 23. 3. 2021 izvedla online dogodek Dan Inštituta za varstvoslovje. Uvodnim nagovorom slavnostnih gostov je sledila predstavitev dela Inštututa za varstvoslovje ter predstavitve posameznih kateder, katerih predstavniki so opisali dosedanje delo in načrte za prihodnost. Dogodek se je zaključil z razpravo o nadaljnjem razvoju raziskovalne dejavnosti na področju varstvoslovja. Več o dogodku: Dan Inštituta za varstvoslovje