Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – avgust 2020

Prof. dr. Matevž Bren se je med 23. in 26. 8. 2020 na daljavo udeležil 11. mednarodne konference Education, Research & Development in udeležencem predstavil skupno delo »The validity of students’ e-evaluation at the University of Maribor for 2013 – 19 period« (avtorja: Matevž Bren in Miran Lavrič).

Dejavnost predavateljev – julij 2020

Prof. dr. Gorazd Meško je v juliju 2020 skupaj z Balkan Criminology Network in organizatorji e-konference ESC 2020 pripravil dva panela. Prvega o viktimologiji in viktimoloških perspektivah na Balkanu (https://www.balkan-criminology.eu/news/balkan-victimology-and-victim-policies/), drugega pa o poučevanju kriminologije v času pandemije COVID-19 (https://www.esc-eurocrim.org/). Sodeloval je tudi v komisiji za podelitev evropske kriminološke nagrade v letu 2020, ki jo prejme profesor Mike Hough z Univerze Birbeck v Londonu.

Prof. dr. Gorazd Meško je zaključil enoletni projekt sourejanja poljske kriminološke revije »Archives of Criminology«, katere souredniki so bili štirje bivši predsedniki Evropskega kriminološkega združenja (Krisztof Krajewsky, Vesna Nikolić-Ristanović, Miklos Levay in Gorazd Meško): http://ak.inp.pan.pl/index.php/ak. Prispevki v tematski številki vsebinsko odražajo glavne teme kriminološkega raziskovanja v zadnjih 30 letih po razpadu Vzhodnega bloka.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 2. 7. 2020 v Kopru udeležila javne predstavitve teme doktorske disertacije njenega študenta, 3. 7. 2020 pa je bila na uradnem obisku na Univerzi v Pulju, za potrebe projektnega sodelovanje.

Dejavnost predavateljev – junij 2020

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 2. 6. 2020 udeležila predavanja Retorika in govor v sklopu predavanj Inovup. Predavanje je vodil prof. dr. Hotimir Tivadar.

Pred. dr. Vanja Erčulj je moderirala 5. srečanje Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije na temo vizualizacije zdravstvenih podatkov, ki je potekalo v sredo, 3. 6. 2020, preko aplikacije Zoom v gostovanju Fakultete za management Univerze na Primorskem in s prenosom v živo: https://udomacenastatistika.wordpress.com/2020/06/15/posvet-o-vizualizaciji-zdravstvenih-podatkov/

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil dveh seminarjev, ki ju je organiziral Inštitut za kriminologijo pri Univerzi v Cambridgeu in sicer 5. 6. 2020 (Policijska dejavnost v času COVID-19 pandemije) in 19. 6. 2020 (Policijska brutalnost in segregacija črnske populacije v ZDA).

Pred. dr. Vanja Erčulj se je 8. 6. 2020 udeležila strokovnega dialoga, ki je potekal na Upravi za probacijo, na temo projekta razvoja Modela ocenjevanja dejavnikov tveganja.

Prof. dr. Gorazd Meško je 11. 6. 2020 sodeloval kot diskutant na e-srečanju o kriminoloških in kriminalističnih vidikih COVID-19 pandemije. Srečanje je organizirala Univerza Kliment Ohridski v Bitoli, Severna Makedonija.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 26. 6. 2020 udeležil mednarodne e-konference s področja ruralne kriminologije, ki jo je organizirala International Society for the Study of Rural Crime.

Dnevi varstvoslovja 2020

Na letošnji konferenci Dnevi varstvoslovja, ki je potekala 3. junija na spletu, sta kot moderatorja na okroglih mizah sodelovala prof. dr. Gorazd Meško (okrogli mizi Kibernetska varnost in Policijsko delo v skupnosti v Sloveniji, tudi v vlogi razpravljavca na okrogli mizi Mnenje prebivalcev Slovenije o institucijah pluralne policijske dejavnosti) in prof. dr. Branko Lobnikar (okrogli mizi Mnenje prebivalcev Slovenije o institucijah pluralne policijske dejavnosti in Indikatorsko spremljanje radikalizacije, tudi v vlogi razpravljavca na okrogli mizi Policijsko delo v skupnosti v Sloveniji).

Izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Rok Hacin in doc. dr. Blaž Markelj so na okrogli mizi Kibernetska varnost sodelovali kot razpravljavci.

Doc. dr. Miha Dvojmoč in pred. Bernarda Tominc sta kot razpravljavcasodelovala na okrogli mizi Mnenje prebivalcev Slovenije o institucijah pluralne policijske dejavnosti.

Doc. dr. Maja Modic je kot razpravljavka sodelovala na okroglih mizah Policijsko delo v skupnosti v Sloveniji, Mnenje prebivalcev Slovenije o institucijah pluralne policijske dejavnosti in Indikatorsko spremljanje radikalizacije.

Doc. dr. Kaja Prislan je kot razpravljavka sodelovala na okroglih mizah Kibernetska varnost, Mnenje prebivalcev Slovenije o institucijah pluralne policijske dejavnosti in Indikatorsko spremljanje radikalizacije.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je kot razpravljavecsodeloval na okroglih mizah Mnenje prebivalcev Slovenije o institucijah pluralne policijske dejavnosti in Indikatorsko spremljanje radikalizacije.

Dneve varstvoslovja sta preko MS Teams spremljala tudi prof. dr. Bojan Tičar in doc. dr. Mojca Kompara Lukančič ter večina ostalih zaposlenih.