Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – marec 2021

Prof. dr. Gorazd Meško se je 4. 3. 2021 udeležil razprave o merjenju OK – “Organized Crime Index” v organizaciji Global initiative against transnational organized crime. Povezava: Catalyzing the Building Blocks of a Global Strategy | Global Initiative

Asist. Ajda Šulc se je 5. 3. 2021 udeležila predavanja Spolno nadlegovanje in univerzitetni prostor, ki ga je v organizaciji Univerze v Mariboru izvedel prof. dr. Branko Lobnikar.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 18. 3. 2021 udeležila predavanja Avtorstvo strokovnih in znanstvenih člankov – pravni in etični vidiki v organizaciji Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 25. 3. 2021 udeležila predavanja Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju v organizaciji Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 25. in 26. 3. 2021 sodelovala na konferenci Old and new forms of multilingualism in the Alps-Adriatic region – descriptive models, challenges and possible solutions na Univerzi v Celovcu. Na konferenci je sodelovala s prispevkom Večjezičnost v visokošolskih ustanovah.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 30. 3. 2021 udeležil  konference o kriminologiji in dr. študiju kriminologije v Rusiji, ki jo je organizirala Katedra za kazensko pravo in kriminologijo Pravne fakultete MGU Lomonosov, Moskva. Povezava: Faculty of law | Lomonosov Moscow State University (msu.ru)

Doc. dr. Miha Dvojmoč je 30. 3. 2021 sodeloval na dogodku CYBERSAFE: Posvet ob svetovnem dnevu varnostnega kopiranja podatkov. Povezava: CyberSafe

Prof. dr. Gorazd Meško se je 31. 3. 2021 udeležil delovnega sestanka Success Erasmus+ projekta, kjer je predstavil delo Delovne skupine ESC o akademskih programih s področja kriminologije. Povezava: Home – Success Project

Fakulteta za varnostne vede je 23. 3. 2021 izvedla online dogodek Dan Inštituta za varstvoslovje. Uvodnim nagovorom slavnostnih gostov je sledila predstavitev dela Inštututa za varstvoslovje ter predstavitve posameznih kateder, katerih predstavniki so opisali dosedanje delo in načrte za prihodnost. Dogodek se je zaključil z razpravo o nadaljnjem razvoju raziskovalne dejavnosti na področju varstvoslovja. Več o dogodku: Dan Inštituta za varstvoslovje

Dejavnost predavateljev – februar 2021

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 3. 2. 2021 udeležila INOVUP predavanja Uporaba interaktivnega videa v študijskem procesu.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 11. 2. 2021 udeležila predavanja Komuniciranje znanosti v organizaciji Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Vanja Erčulj se 17. 2. 2021 udeležila delavnice Tehnike sprostitve v organizaciji Univerze v Mariboru.

Prof. dr. Gorazd Meško je 18. 2. 2021 opravil predavanje o programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih in glavnih rezultatih dosedanjega raziskovanja na Mednarodnem seminarju o kriminološkem raziskovanju Univerze Vechta, Nemčija. Povezava: CrimeSem – Sicherheit und Schutz in den Nachbarschaften – Forschungsergebnisse aus Slovenien (idw-online.de)

Doc. dr. Vanja Erčulj se 26. 2. 2021 udeležila delavnice na temo projektnega učenja v organizaciji Univerze v Mariboru.

Dejavnost predavateljev – Januar 2021

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 12. 1. 2021 in 19. 1. 2021 udeležila predavanja na temo Uporabe besedilnih podatkov ADP.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 19. 1. 2021 udeležila spletnega seminarja »Uporaba besedilnih podatkov iz kataloga ADP: analiza besedilnih podatkov na primeru demokratičnih forumov« v organizaciji Arhiva družboslovnih podatkov FDV.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 20. 1. 2021 udeležila spletnega biostatističnega seminarja »Covid 19 v Sloveniji: od zgodbe o uspehu do katastrofe: Kaj se lahko iz tega naučimo?«. Seminar je organiziral Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 20. 1. 2021 in 26. 1. 2021 v okviru izmenjave Erasmus izvedla predavanja na Univerzi Akureyri, Islandija.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 29. 1. 2021 udeležila konference, ki jo je organiziralo Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.