Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – Februar 2023

Asist. Ajda Šulc in asist. Teja Primc sta se 15. 2. 2023 udeležili izobraževanja “Inkluzija: Uvod v poučevanje študentov s posebnimi potrebami” (Izpopolni UM).

Dejavnost predavateljev – Januar 2023

Prof. dr. Gorazd Meško je 1. 1. 2023 dal intervju za britanski časopis The Sunday Times o trgovini z odpadnimi električnimi in elektronskimi odpadki.

Raziskovalci Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (PS VLS) so januarja 2023 zaključili pripravo podatkov varnosti pri občanih v 24 slovenskih občinah in vnos podatkov v baze za nadaljnje statistične obdelave. Gre za študijo, ki so jo prvič naredili na osnovi vprašalnika, ki sta ga zasnovala Meško in Nalla (2006). Slednji je bil prvič uporabljen v CPR 2012, potem pa leta 2017 in 2022 v okviru PS VLS. Gre za edinstveno študijo, ki empirično preverja ujemanje zaznav varnosti pri prebivalcih in policistih ter pojmovanje varnostnih funkcij v lokalnem okolju. Pri tem so bili najbolj dejavni izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Rok Hacin, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Vanja Erčulj in vodja PS VLS, prof. dr. Gorazd Meško.

Izr. prof. dr. Katja Eman se je 27. januarja 2023 udeležila hibridne zaključne konference EU projekta SHINE, ki je potekala v Vilni, Litva. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Mestno redarstvo MOL sta predstavila slovenski del raziskave, v katero so bili vključeni zaposleni na območjih nočnega življenja, obiskovalci tovrstnih območji in deležniki, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavano problematiko. Predstavitev je vključevala rezultate o pojavnost spolnega nasilja in nadlegovanja na območjih nočnega življenja v Ljubljani, analizo medijskega poročanja o obravnavani problematiki, oblike prevencije in možnosti za nadaljnje delo. Litvanski partnerji pa so predstavili kriminološki okvir obravnavane problematike in ugotovitve raziskave o spolnem nadlegovanju v času nočnega življenja v Vilni. Evropski forum za varnost v mestih (EFUS), ki je v sklopu projekta SHINE izvedel seminarje v petih evropskih mestih, je predstavil evropsko perspektivo in dobre prakse na področju prevencije spolnega nadlegovanja na območjih nočnega življenja. Več o vsebini raziskave in projektu najdete na povezavi www.nightlify.eu, kjer bo v kratkem objavljeno tudi zaključno raziskovalno poročilo.

Nekaj utrinkov s konference:

Dejavnost predavateljev – december 2022

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in doc. dr. Maja Modic sta se 9. 12. 2022 na Generalni policijski upravi v Ljubljani udeležila posveta Medresorske delovne skupine za preprečevanje radikalizacije, kjer sta predstavila nekatere rezultate CRP Radikalizacija in celoviti protiukrepi v RS.