Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – maj 2019

Izr. prof. dr. Benjamin Flander se je udeležil posvetovalne delavnice o krepitvi pravic osumljencev in obdolžencev v kazenskem postopku, ki je v organizaciji Mirovnega inštituta in Varuha človekovih pravic RS 28. maja 2019 potekala v Narodnem muzeju Slovenije. Dr. Flander je na posvetovalni delavnici predstavil pregled in oceno stanja, ki v Sloveniji vlada na področju zagotavljanja in uresničevanja pravic osumljencev v kazenskih postopkih.

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil sestanka izvršnega odbora Evropskega kriminološkega združenja. Sestanek je potekal na Univerzi v Bologni med 23. in 25. majem 2019.

Prof. dr. Matevž Bren in asist. mag. Vanja Ida Erčulj sta se 30. maja 2019 udeležila usposabljanja z naslovom Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Dejavnost predavateljev – april 2019

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je med 4. 4. in 4. 5. 2019 gostoval na Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno (Češka).

Prof. dr. Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Tičar sta od 7. 4. do 11. 4. 2019 vodila ekskurzijo študentov 1. letnika magistrskega študija in Erasmus študentov v okviru predmeta Varnost v lokalnih skupnostih. Udeležili so se 3. Internacionalne konference „Safety in local communities-legal and criminological perspectives“ na Pravni fakulteti Univerze v Črni gori v Podgorici. Na Pravni fakulteti v Podgorici sta imela prof. dr. Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Tičar gostujoče predavanje. Več informacij je dosegljivih: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1263/objava/42936-odrzano-predavanje-profesora-gorazda-meska-i-profesora-bojana-ticara

Dejavnost predavateljev – marec 2019

Prof. dr. Gorazd Meško se je 1. marca 2019 udeležil delovnega sestanka Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete (EUCPN) in Evropske policijske akademije (CEPOL) v Budimpešti. Vsebina sestanka je bila razprava o pripravi evropskega modela policijskega dela v skupnosti.

Prof. dr. Gorazd Meško je med 18. in 22. marcem 2019 v okviru programa Erasmus+ obiskal Univerzo na Cipru. Poleg sestankov s predstavniki univerze je izvedel predavanja o kibernetski kriminaliteti in policijski dejavnosti, metodah raziskovanja na področju kriminologije in ekološki kriminaliteti.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 29. marca 2019 udeležil delovnega sestanka o prihodnosti Max Planck Balkan Criminology Network v Bukarešti, Romunija. Na delovnem sestanku so prisotni razpravljali o dosedanjih dejavnostih in sodelovanju v bodoče. Gorazd Meško v okviru dejavnosti mreže ureja knjigo o razvoju viktimologije, viktimološkega raziskovanja in pomoči žrtvam kaznivih dejanj v balkanskih državah, ki bo predvidoma izšla jeseni 2019.

Prof. dr. Matevž Bren je 22. marca 2019 s prispevkom ‘Veljavnost študentskih anket na UM, obdobje 2013 – 2016’ sodeloval na mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti. Prof. dr. Matevž Bren je 28. marca 2019 je s sodelavci izpeljal redno letno skupščino Statističnega društva Slovenije.

Prof. dr. Bojan Tičar se je na podlagi vabila prof. dr. Vesne Rijavec, dekanje PF UM, kot gost udeležil okrogle mize in posveta »Medicina, pravo in družba« v prostorih Univerze v Mariboru. Prof. dr. Bojan Tičar je prisostvoval posvetu 28. in 29. marca 2019.