Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predvateljev – junij 2019

Prof. dr. Matevž Bren je s prispevkom INVERSE MOLECULAR DOCKING AS A POWERFUL NEW APPROACH IN DISCERNING PROMISCOUS MODE OF ACTION OF NATURAL COMPOUNDS (soavtorji Urban Bren, Veronika Furlan, Katarina Kores, Janez Konc in Matevž Bren) sodeloval na MATH/CHEM/COMP konferenci.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 3. in 4. junijem udeležil delovnega sestanka za pripravo publikacije o kriminalitetni statistiki v Svetu Evrope (LINCS)  v Strasbourgu, Francija

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 20. in 24. junijem udeležil Baltske kriminološke konference in obiskal Univerzo za pravosodje v St. Peterburgu, Rusija.

Dejavnost predavateljev – maj 2019

Izr. prof. dr. Benjamin Flander se je udeležil posvetovalne delavnice o krepitvi pravic osumljencev in obdolžencev v kazenskem postopku, ki je v organizaciji Mirovnega inštituta in Varuha človekovih pravic RS 28. maja 2019 potekala v Narodnem muzeju Slovenije. Dr. Flander je na posvetovalni delavnici predstavil pregled in oceno stanja, ki v Sloveniji vlada na področju zagotavljanja in uresničevanja pravic osumljencev v kazenskih postopkih.

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil sestanka izvršnega odbora Evropskega kriminološkega združenja. Sestanek je potekal na Univerzi v Bologni med 23. in 25. majem 2019.

Prof. dr. Matevž Bren in asist. mag. Vanja Ida Erčulj sta se 30. maja 2019 udeležila usposabljanja z naslovom Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Dejavnost predavateljev – april 2019

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je med 4. 4. in 4. 5. 2019 gostoval na Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno (Češka).

Prof. dr. Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Tičar sta od 7. 4. do 11. 4. 2019 vodila ekskurzijo študentov 1. letnika magistrskega študija in Erasmus študentov v okviru predmeta Varnost v lokalnih skupnostih. Udeležili so se 3. Internacionalne konference „Safety in local communities-legal and criminological perspectives“ na Pravni fakulteti Univerze v Črni gori v Podgorici. Na Pravni fakulteti v Podgorici sta imela prof. dr. Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Tičar gostujoče predavanje. Več informacij je dosegljivih: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1263/objava/42936-odrzano-predavanje-profesora-gorazda-meska-i-profesora-bojana-ticara