Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – januar 2019

Izr. prof. dr. Igor Bernik se je 15.1.2019 udeležil prve državne vaje kibernetske varnosti v jedrskih objektih KIVA2019, ki je potekala na Upravi RS za jedrsko varnost. Glavni cilj vaje je bil preveriti ustreznost izdelanega modela odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih. Pri vaji so sodelovali ključni deležniki v jedrskem sektorju: upravljavec jedrskega objekta, upravni organ za jedrsko varnost, tehnično podporne organizacije in dobavitelji računalniške opreme. Na vaji so sodelovali tudi zunanji opazovalci z Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo – Direktorata za informatiko. Vaja je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj Uprave RS za jedrsko varnost na omenjenem področju in raziskavi doktorskega študenta Fakultete za varnostne vede Sama Tomažiča, ki je tudi oblikoval model odziva.

Vaja je pokazala, da je na tem področju še mnogo izzivov, s katerimi se moramo soočiti. Udeleženci so med vajo validirali in verificirali pripravljen model, izpostavili prednosti, šibke točke in predlagali možne izboljšave. Vsi sodelujoči so vajo pozdravili in si v prihodnje želeli še več tovrstnih dogodkov. KIVA2019 predstavlja dobro odskočno desko za nadaljevanje tovrstnih vaj, saj kibernetski napadi postajajo vedno bolj pogostni, sofisticirani, napadalci pa vedno bolj motivirani in usmerjeni tudi v kritično infrastrukturo.

Dejavnost predavateljev – november 2018

Prof. dr. Gorazd Meško se je 7. 11. 2018 udeležil sestanka žirije za ocenjevanje najboljših evropskih projektov v področja preprečevanja kriminalitete v lokalnih okoljih. Sestanek je potekal na Ministrstvu za notranje zadeve Avstrije na Dunaju.

Prof. dr. Gorazd Meško in asistentka Urška Pirnat sta se 19. 11. 2018 udeležila posveta o nasilju v družini, ki sta ga organizirala PU Murska Sobota in Center za socialno delo Murska Sobota. Na srečanju sta predstavila prispevek o raziskovanju nasilja v družini in statistične pokazateljev o nasilju v družini v Sloveniji.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 23. in 25. 11. 2018 udeležil sestanka izvršnega odbora Evropskega kriminološkega združenja v Gentu, Belgija.

Prof. dr. Gorazd Meško in asistentka Urška Pirnat sta 30. 11. 2018 peljala Erasmus+ študente na strokovno ekskurzijo na Zavod za prestajanje kazni zapora v Koper in na Pomorsko policijsko postajo v Kopru.

Dejavnost predavateljev – oktober 2018

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Miha Dvojmoč in pred. Bernarda Tominc so se 17. 10. 2018 udeležili konference 3. dan nacionalne varnosti. Osrednji del konference je bil namenjen razpravi o Slovenski vojski danes in v prihodnosti.


Od 22. 10 do 25. 10. 2018 je pod vodstvom prof. dr. Gorazda Meška in v spremstvu asistentke Urške Pirnat v okviru predmeta Kriminologija in kriminalitetna politika za magistrske študente potekala strokovna ekskurzija v Sarajevo. Namen ekskurzije je bil obisk različnih institucij, ki se ukvarjajo s področjem kriminologije v Bosni in Hercegovini.

Po prihodu v Sarajevo v torek, 23. 10. 2018 so se študentje najprej udeležili predavanja prof. dr. Elmedina Muratbegovića na Fakulteti za kriminologijo, kriminalistiko in varnostne študije v Sarajevu, ki je predstavil razvoj kriminologije v Bosni in Hercegovini. Sledil je obisk Sodišča Bosne in Hercegovine, kjer je predstavnik sodišča, Admir Katica, z ostalimi zaposlenimi predstavil delovanje sodišča. Študentje so v okviru ekskurzije obiskali še sedež Združenih narodov v Sarajevu, kjer jih je sprejel Haris Huković in jim predstavil delovanje Združenih narodov in njihovo misijo v Bosni in Hercegovini. Drugi dan ekskurzije, 24. 10. 2018, so si študentje ogledali muzej Tunel, ki je bil zgrajen med vojno in je bil namenjen oskrbi obleganega mesta. Po ogledu samega mesta je sledil povratek v Slovenijo.