Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnosti predavateljev – junij 2023

Asist. Teja Primc se je 1. 6. 2023 v Murski Soboti udeležila okrogle mize z naslovom Nasilje nad starejšimi, ki jo je izvedlo CSD Pomurje.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 11. in 16. 6. 2023 udeležil Stockholmskega kriminološkega simpozija in letnega srečanja ECCA, kjer je predstavil prispevka o delu programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih in dvajsetih letih razvoja kriminalitetne analitike ter GIS na UM FVV.

Izr. prof. dr. Simon Vrhovec je bil konec maja in začetek junija na 10-dnevnem obisku University of the Azores, Ponta Delgada, Portugalska (Erasmus+ z namenom poučevanja). V sklopu obiska je izvedel 8 ur predavanj (Fundamentals of cybersecurity; Security of smart systems: IoT and smart systems; Security of smart systems: Artificial intelligence; Agile engineering of secure software).

Izr. prof. dr. Simon Vrhovec se je 14. in 15. 6. 2023 udeležil European Interdisciplinary Cybersecurity Conference – EICC 2023 (#eicc2023) v Stavangerju, Norveška (https://www.fvv.um.si/eicc2023/). Na konferenci je predstavil poster z naslovom “Older adults and tablet computers: Adoption and the role of perceived threat of cyber attacks”, ki je nastal v okviru temeljnega raziskovalnega projekta “e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete”. Poleg tega je kot član usmerjevalnega odbora konference pomagal pri organizaciji ter poročanju s konference v živo.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je bila od 26. do 29. 6. 2023 na Erasmus izmenjavi na Fakulteti za obrambo v Brnu.

Fakulteta za varnostne vede je 13. in 14. 6. 2023 v Podčetrtku organizirala Dneve varstvoslovja.  Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja ipd. Osrednja okrogla miza je bila posvečena izzivom in priložnostim ocenjevanja uspešnosti ter učinkovitosti policijskega dela, v okviru konference pa je potekal tudi 5. Dan detektivske dejavnosti. Gost večernega pogovora dne 13. 6. 2023 je bil Tadej Golob, avtor kriminalnih uspešnic Jezero, Leninov park, Dolina rož, Virus in Koma.

Fakulteta za varnostne vede je 19. 6. 2023 izvedla t. i. Raziskovalni zajtrk, na katerem je potekala predstavitev monografije Znanstveno raziskovanje in pedagoška dejavnost UM FVV (1973-2023) ter srečanje nekdanjih in sedanjih raziskovalcev fakultete.

Dejavnost predavateljev – maj 2023

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 9. in 11. 5. 2023 na Pravni fakulteti Univerze v Bologni udeležil uredniškega odbora revije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice | Brill). Na sestanku uredniškega odbora so se dogovorili za uredniško politiko revije v naslednjih letih.

Izr. prof. dr. Katja Eman je 22. 5. 2023 na povabilo Plan B za Slovenijo – Mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj izvedla predavanje o Ekološki kriminaliteti v 21. stoletju. Več o dogodku: https://www.planbzaslovenijo.si/43-news/672-obsodbam-okoljskih-kaznivih-dejanj-bortuje-malo-prijav-in-zahtevno-dokazovanje

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je med 3. 5. in 6. 5. 2023 v okviru projekta Erasmus+ gostovala na Univerzi v Zwickavu, Nemčija, med 18. in 20. 5. 2023 se je z dvema prispevkoma udeležila konference, ki jo je organiziralo Društvo učiteljev tujega strokovnega jezika v Rimskih termah, med 24. 5. in 26. 5. 2023 pa se je udeležila Erasmus izmenjave na Univerzi v Zadru, in sicer na Oddelku pedagoške fakultete v Gospiću.

Dejavnost predavateljev – april 2023

Prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman sta v 5. 4 2023 pri predmetu Varnost v lokalni skupnosti gostila predstavnike Mestnega redarstva MOL. Mestna občina Ljubljana, predvsem Mestno redarstvo, že dolgo časa odlično sodeluje s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, predvsem na področju varnosti v lokalni skupnosti. Predstavniki Mestnega redarstva so najprej predstavili svoje delo, uradne statistike in primere dobrih praks ter promocijske posnetke v predavalnici, potem pa so se, razdeljeni v dve skupini, redarji s študenti odpravili na teren in prikazali opisno teorijo še v praksi. Novica o sodelovanju je bila objavljena tudi na spleti strani Mestne občine Ljubljana.

Doc. dr. Mojca Kompar Lukančič je 18. 4. 2023 na Fakulteti za varnostne vede gostila prof. Obručovo z Vojaške fakultete v Brnu, ki je pripravila zanimivo predavanje za študente.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 19. 4. 2023 imela vabljeno predavanje na posvetu Zbiranje obvestil in zaslišanje: Kriminalistični in kazenskopravni vidiki, z naslovom: Izzivi pri tolmačenju policijskih postopkov.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 20. 4. 2023 izvedla vabljeno predavanje na konferenci 20. dani Mate Demarin “Različitost i interdisciplinarnost u odgoju i obrazovanju” z naslovom: Bilingualism in Slovenian Istria – selected studies and problems in its preservation.

V tednu od 17. 4. do 21. 4. 2023 so se študenti 1. letnika mag. študijskega programa Varstvoslovje Fakultete za varnostne vede UM v okviru obveznosti pri predmetu Varnost v lokalnih skupnostih udeležili strokovne ekskurzije in svoja raziskovalna dela predstavili na mednarodni študentski konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih. Študente sta spremljala prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman.