Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – Junij 2021

Prof. dr. Gorazd Meško je na osnovi prispevka, objavljenega v reviji nature Human Behaviour v začetku junija 2021 (A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime | Nature Human Behaviour), imel intervju za časopis Delo (Epidemija precej oklestila urbani kriminal – Delo) in bil povabljen na več kriminoloških forumov, med katerimi sta bila najpomembnejša Baltski kriminološki seminar (21. in 22. 6. 2021)  in srečanje ASC Division of International Criminology (ASC Division of International Criminology (DIC) – The American Society of Criminology (asc41.com), na katerem se udeleženci pogovarjali o ključnih temah s področja mednarodne in primerjalne kriminologije.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je aktivno sodelovala na online konferenci “Language and Culture”, ki je potekala med 24. in 26. 6. 2021. Na konferenci je predstavila prispevek »The relationship among language, culture and communication in teaching Italian for specific purposes for the field of tourism«. Več o tem: https://cji.uniri.hr/clarc2021/

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je 9. in 10. 6. 2021 organizirala 22. Dneve varstvoslovja, osrednjo nacionalno konferenco s področja varnosti. Srečanje, ki je potekalo online, je bilo tudi letos namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebno-varnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja, oz. z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Več informacij in program konference: https://www.fvv.um.si/DV2021/

Zbornik povzetkov 22. Dnevov varstvoslovja 

Dejavnost predavateljev – maj 2021

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 5. 5. 2021 sodeloval na Akademskem forumu Nove univerze z naslovom Skupna varnostna in obrambna politika EU: Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam zase?

Posnetek okrogle mize je na voljo na https://www.youtube.com/watch?v=5lkYTq3K6-o

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil mednarodne konference o policijski dejavnosti – učinki pandemije na usposabljanje in prakso policijske dejavnosti, ki jo je organiziral CEPOL med 5. in 7. 5. 2021. Na konferenci je imel plenarno predavanje o kriminaliteti, covid-19 in družbenem nadzorstvu. Na zaključku konference je sodeloval tudi kot diskutant v razpravi o pomenu konference in o izzivih za nadaljnje raziskovanje policijske dejavnosti v Evropi. Na osnovi konference je napisal uvodnik za naslednjo številko revije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Povezava na spletno stran konference: https://www.cepol.europa.eu/science-research/conferences/20

Asist. Ajda Šulc je 20. 5. 2021 kot razpravljavka sodelovala na okrogli mizi Regulacija neprimernega govora na družbenih omrežjih v organizaciji Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani. Njen prispevek se je glasil “Sprožilci sovražnega govora na spletu“. Več o dogodku na spletni strani: https://www.pf.uni-lj.si/aktualno/okrogla-miza-regulacija-neprimernega-govora-na-druzbenih-omrezjih/

Dejavnost predavatrljev – april 2021

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 8. 4. 2021 udeležila  Webinarja: Irt for forensics: A re-analysis of the FBI “Black Box” study.

Asist. Ajda Šulc se je 12. 4. 2021 udeležila usposabljanja »Spremljanje (ne)uspeha študentov s posebnim statusom pri študiju« (prek INOVUP, predavateljica: dr. Biba A. Rebolj).

Prof. dr. Gorazd Meško se je 13. 4. 2021 udeležil online konference Academy of Criminal Justice Sciences.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 14. 4. 2021 udeležila izobraževanja »Urejanje besedil z orodjem LaTeX«.

Prof. dr. Bojan Tičar se je 15. 4. 2021 udeležil posveta Fakultete za varnostne vede, ki je v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V5-1942 organizirala posvet »Nadzor nad policijo – stanje in izzivi«.

Prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman sta 20 . 4. 2021 v sodelovanju s prof. dr. Velimirjem Rakočevićem iz Pravne fakultete, Univerze v Črni Gori, izvedla četrto mednarodno študentsko konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, katere osrednja tema je bila primerjava med ruralnim in urbanim okoljem. Konferenca je potekala preko spletne platforme MicroSoft Teams in v angleškem jeziku. Na konferenci je bilo predstavljenih 20 prispevkov o varnosti v lokalnih skupnostih, ki so jih pripravili doktorski in magistrski študenti Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru in Pravne fakultete, Univerze v Črni Gori. Več informacij o konferenci in prispevkih lahko najdete na spletni strani Fakultete za varnostne vede https://www.fvv.um.si/psvls/4-student-conference.html

Prof. dr. Gorazd Meško se je 21. 4. 2021 udeležil online srečanja Division of International Criminology – American Society of Criminology o razvoju mednarodnega in primerjalnega kriminološkega raziskovanja.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 23. 4. 2021 udeležil mednarodne konference s področja kazenskega prava in kriminologije, ki jo je online organizirala Univerza v Polotsku, Belorusija.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 29. 4. 2021 na povabilo kolegov z Univerze Zwickau udeležila predavanja »Digital Didactic Dinner for English lecturers«.

Prof. dr. Gorazd Meško je v aprilu 2021 vodil komisijo nekdanjih predsednikov Evropskega kriminološkega združenja za podelitev priznanja za življenjsko delo na področju kriminologije v Evropi.

Doc. dr. Vanja Erčulj je v aprilu 2021 za blog Udomačena statistika pripravila prispevek Demonstracija uporabe metod tekstovnega rudarjenja: tipi socialne opore v spletni podporni skupini Neplodnost.