Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – december 2021

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil letne skupščine International Society for the Study of Rural Crime in podelitve priznanj za prispevek k razvoju ruralne kriminologije. V okviru dejavnosti ISSRC so posneli tudi 20-minutni intervju o razvoju ruralne kriminologije v Sloveniji.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 8. 12. 2021 udeležil letne skupščine Ruskega združenja kriminalistov in kriminologov. Pripravil je tudi poročilo o delu na področju kriminologije v letu 2021 in skupnih objavah s kolegi iz Rusije.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander se je 9. 12. 2021 udeležil javne tribune z naslovom »Pandemija in (pravna) država«, ki sta jo na spletni platformi MS Teams organizirali Katedra za pravo in Katedra za policijsko dejavnost in varnostne vede Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Na javni tribuni je predstavil sodno prakso slovenskega Ustavnega sodišča, ki se nanaša na ukrepe za zajezitev epidemije. V razpravi so sodelovali tudi prof. dr. Ivan Eržen z Inštituta za javno zdravje, prof. dr. Friderik Klampfer s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter prof. dr. Branko Lobnikar in doc. dr. Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tribuno je povezovala doc. dr. Maja Modic.

Posnetek tribune: https://oblak.fvv.um.si/s/zmk99LmZJBypLrM

Prof. dr. Gorazd Meško je 9. 12. 2021 vodil srečanje Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete (EUCPN) in Evropske nagrade s področja preprečevanja kriminalitetne (ECPA) v organizaciji Ministrstva za notranje zadeve RS. Dogodek je potekal online v času predsedovanja Slovenije Evropski Uniji. Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je imel predavanje o nasilju v šoli in med mladimi. Več informacij o dogodku in publikacijah je na voljo na naslednjih povezavah:

Prof. dr. Gorazd Meško se je 15. 12. 2021 udeležil razprave o razvoju kriminologije in kriminološkega raziskovanja v Rusiji, ki jo je organizirala prof. dr. Natalija Lukašenko iz Univerze v Saratovu.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 16. 12. 2021 udeležil seminarja o International Self-reported Delinquency študiji, ki ga je v okviru CRIMESEM srečanj izvedla Anna Markina z Univerze Tartu v Estoniji.

Dejavnost predavateljev – November 2021

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar se je 4. 11. 2021 kot razpravljavec udeležil online okrogle mize z naslovom  »Issues and challenges of municipal police officers in post-socialist countries«, ki je potekala v Krakovu (Poljska) v okviru mednarodne konference “Municipal police officer – meaning who? Officers’ professional identity now and in the future”: https://ksm30.pl/conf-data/ksm30/files/program_pdf1.pdf

Prof. dr. Bojan Dobovšek je 5. 11. 2021 na konferenci Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo predstavil prispevek Kibernetska organizirana kriminaliteta.

Prof. dr. Gorazd Meško je med 11. in 16. 11. 2021 obiskal Illinois State University, v kraju Normal, Illinois. Z gostiteljem profesorjem Ralphom Weisheitom je opravil raziskovalno delo na področju ruralne policijske dejavnosti v ZDA in obiskal več institucij, ki se odzivajo na kriminaliteto v Illinoisu.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 12. 11. 2021 udeležila predavanja “Kreativnost, prosim“, ki ga je izvedel Aljoša Bagola.

Prof. dr. Bojan Dobovšek je od 15. do 19. 11. 2021 sodeloval pri organizaciji in izvedbenih aktivnostih konference Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Na konferenci je predstavil prispevek: Ozaveščanje o prevarah in korupciji – pogled milenijske generacije: raziskava o stališčih študentov z naslovom Dojemanje prevar in korupcije ter kriteriji določanja (proti)koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 16. in 20. 11. 2021 udeležil letne konference Ameriškega kriminološkega združenja. Na konferenci je dejavno sodeloval na okroglih mizah s področja ruralne kriminologije in skupaj z uredniki Enciklopedije o ruralni kriminologiji zaključil urejanje treh gesel – Ruralna kriminologija v Evropi, Kriminaliteta in vode ter Varnostne vede. Udeležil se je uredniškega odbora revije International Criminology in dejavno sodeloval pri dejavnostih Division of International Criminology.

Prof. dr. Bojan Dobovšek je 26. 11. 2021 na  zaključni konferenci IAM predstavil prispevek z naslovom S prevencijo do integritete športa med mladimi.

29. 11. 2021 je v spletnem okolju Zoom potekala 7. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo je organizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z občino Podčetrtek in Skupnostjo občin Slovenije. Svoj prispevek so na konferenci predstavili prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, prof. dr. Bojan Dobovšek, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Vanja Erčulj, izr. prof. dr. Benjamin Flander, doc. dr. Rok Hacin, asist. Iza Kokoravec, prof. dr. Branko Lobnikar, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Kaja Prislan, izr. prof. dr. Sotlar, prof. dr. Bojan Tičar in pred. Bernarda Tominc.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander, predstojnik Katedre za pravo, je 30. 11. 2021 v Budimpešti sodeloval na mednarodni konferenci »The case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union with regard to the East-Central European countries«, ki je v organizaciji Central European Professors’ Network in Ferenc Madl inštituta za primerjalno pravo potekala na madžarskem Ustavnem sodišču. Predstavil je prispevek o ukrepih za zajezitev pandemije v slovenski ustavnosodni praksi. Pozdravni govorec na konferenci je bil predsednik madžarskega Ustavnega sodišča, dr. Tamás Sulyok. Na konferenci je bila med drugim predstavljena monografija o interpretaciji temeljnih pravic v odločbah Ustavnih sodišč Madžarske, Poljske, Slovaške, Češke, Srbije in Slovenije, za katero je poglavje prispeval tudi izr. prof. dr. Flander. Knjiga bo v kratkem na izposojo v knjižnici FVV UM.

Dejavnost predavateljev – oktober 2021

Asist. dr. Eva Bertok se je 26. in 27. 10. 2021 udeležila sestanka partnerjev projekta DISC v Helsinkih, kjer so izvedli delavnico multisenzornega prostora za zunanje obiskovalce.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 20. in 28. 10. predavala na Univerzi v Udinah, 1.10. 2021 pa je aktivno sodelovala na konferenci PEF UM, kjer je predstavila tudi prispevek.

Prof. dr Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Dobovšek sta se 22. in 23. 10 2021 na Univerzi v Zagrebu udeležila mednarodne konference o merjenju organizirane kriminalitete na Balkanu v organizaciji Global Initiative Against Transnational Organized Crime in Mreže Balkan Criminology. Več informacij je na voljo na povezavi: https://www.balkan-criminology.eu/news/expert-meeting/

Program srečanja: https://www.balkan-criminology.eu/wp-content/uploads/2021/10/Agenda_Zagreb_Expert_Meeting_22.-23.10.2021.pdf

5. DAN NACIONALNE VARNOSTI

Konferenca Dan nacionalne varnosti je postala tradicionalno druženje, namenjeno razpravi o razvojnih in organizacijskih vprašanjin ter izzivih nacionalni varnosti Republike Slovenije. Letos je konferenca potekala že petič, in sicer v dveh delovnih dneh. V torek 12. 10. 2021 je v prostorih Državnega sveta RS potekala otvoritev konference in osrednja okrogla miza z naslovom »Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – česa smo se naučili v zadnjih treh desetletjih?« ter podelitev priznanj posameznikom in organizacijem, ki so se v preteklem letu posebej izkazali v okviru zagotavljanja nacionalne varnosti. V sredo 13. 10. 2021 pa je 26 predavateljev v okviru treh sekcij naslovilo različne teme s širokega področja zagotavljanja varnosti.

Konferenco je tudi letos organiziral Inštitut za varnostno kulturo v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede UM in Fakulteto za družbene vede UL. Udeležence konference so nagovorili g. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, red. prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede, g. Aleš Hojs, minister za notranje zadeve ter g. Uroš Lampret, državni sekretar na ministrstvu za obrambo.

Konference se je udeležila tudi pred. Bernarda Tominc, sodelovali pa so tudi študenti prvega letnika dodiplomskih študijskih programov Fakultete za varnostne vede.

Spletna stran konference: http://www.varensvet.si/5-dan-nacionalne-varnosti-13-10-2021-2/  

Posnetek prvega dne konference: https://www.youtube.com/watch?v=d5Kx_jpfbeM