Detektivska dejavnost in upravičenost nadzora zaposlenih

Trajanje projekta: 1. 2. 2020 – 30. 6. 2020

Financer: Evropska unija – evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport

Vodja projekta: doc. dr. Miha Dvojmoč

Sodelujoča pedagoška mentorja: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, doc. dr. Miloš Beković

Delovna mentorja: Tina Kramberger – Intellegos, d.o.o.; Žiga Primc – Evidentium, d.o.o.

Sodelujoči študenti: 4 študenti magistrskega študija Varstvoslovje UM, 1 študentka univerzitetnega študija Varstvoslovje UM, 1 študent univerzitetnega študija Industrijsko oblikovanje UL

O projektu

V Sloveniji je opazen izrazit porast storitev s področja detektivske dejavnosti, kar je posledica več faktorjev. Na eni strani gre za pereč problem absentizma na delavnem mestu, ki se mnogokrat odraža tudi v slabših poslovnih rezultatih, hkrati pa delodajalci na podlagi svojih pravic vse večkrat posegajo po zakonitih in nezakonitih oblikah nadzora zaposlenih. Z naraščanjem povpraševanja po storitvah pa se povečuje tudi število nadzorov, ki so na meji zakonitosti. Prvenstveni problem predstavljajo osebe, ki niso usposobljene za izvajanje nadzora niti teoretično niti praktično, ter črni trg storitev, ki posega predvsem v temeljne človekove pravice in svoboščine. Ob spremljanju področja se nam postavlja tudi vprašanje, ali naročniki sploh vedo, kaj naročajo in plačujejo.

Interdisciplinarnega projekta smo se lotili z namenom, da pripravimo strokovna gradiva, ki bodo vključevala znanja s področja nacionalne varnosti, zasebnega varovanja, korporativne varnosti, prava, prava javnega naročanja ter detektivske dejavnosti. Opozorili bomo tudi na anomalije na področju detektivske dejavnosti. Namen projekta je analizirati načine na podlagi katerih se naročniki odločajo za naročanje zunanjih storitev izvajanja nadzora svojih zaposlenih, zakaj se odločajo za licencirane detektive in zakaj za nepreverjene posameznike. Namen je pripraviti priročnik oz. publikacijo ter spletno stran, ki bo naročnike vodila, kako se pravilno odločiti za kakovostne storitve detektivske dejavnosti, obenem pa nadziranim osebam omogočila, da izvedo, ali je bil poseg v njihovo zasebnost zakonit ter kakšne pravne možnosti imajo v primeru nezakonitega in nelegitimnega posega v njihove temeljne pravice.