Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.

Trajanje projekta: 18. 9. 2017 - 1. 12. 2018

Financer: Javna agencija za varnost prometa in Mestna občina Ljubljana

Spletna stran: http://parkiraj-izgovore.si/raziskava/

Opis

Na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru, smo pod vodstvom doc. dr. Aleš Bučarja Ručmana izvedli obširno raziskavo o neupravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide. Ugotovitve raziskave predstavljajo izhodišče za projekt »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.«, ki bo vključeval raziskovalne aktivnosti, strokovne posvete in osveščevalno kampanjo. Projekt izvajamo skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana.

Podporne organizacije projekta so:

  • Univerzitetni rehabilitacijski center Soča
  • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
  • Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
  • Zveza paraplegikov Slovenije
  • Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite Slovenije
Image