Preoblikovanje mestnega redarstva MU MOL na podlagi posodobitve občinskega programa varnosti MOL

Trajanje projekta: december 2019 – oktober 2020

Financer: Mestna občina Ljubljana

Vodja projekta: izr. prof. dr. Andrej Sotlar

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Maja Modic in prof. dr. Branko Lobnikar

O projektu

Cilj raziskave je analizirati in oceniti dosedanji razvoj Mestnega redarstva MU MOL, pri čemer nameravamo analizirati specifične potrebe in možnosti delovanja občinskega redarstva v glavnem mestu ter oceniti trenutno normativno-pravno podlago za delovanje Mestnega redarstva MU MOL z identificiranjem potrebnih sprememb glede na razvojne ambicije MOL na področju zagotavljanja varnosti in reda. Ugotavljali bomo stališča partnerskih in sorodnih institucij, ki delujejo na področju zagotavljanja  varnosti, o vlogi in možnostih razvoja Mestnega redarstva MU MOL. Z mednarodno primerjavo o doseženi stopnji razvoja primerljivih mestnih redarstev/policij v Evropski uniji pa bomo umestili Mestno redarstvo MU MOL v širši evropski kontekst.