Projektna naloga Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM) 2023: Glosar angleško-slovenskih varstvoslovnih kolokacij

Ime projekta: Glosar angleško-slovenskih varstvoslovnih kolokacij (Študentski izzivi Univerze v Mariboru 2023)

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 30. 6. 20231

Financiranje: sredstva Razvojnega stebra financiranja UM 2021-2024 (RSF 2.0)

Pedagoška mentorica: doc. dr. Mojca Kompara Lukančič

Delovni mentor: Miroslav Romih, Amebis, d. o. o., Kamnik

Sodelujoči študenti: 1 študent VS programa Informacijska varnost, 3 študenti UN programa Varstvoslovje, 4 študenti MAG programa Prevajenja (Filozofska fakulteta UM)

O projektu

V okviru projekta želimo pripraviti glosar angleško-slovenskih kolokacij s področja jezika stroke varstvoslovja, in sicer gre za terminološki slovar, ki je plod študentskega angažmaja na FVV UM. Glosar bo nastal na podlagi študentskih seminarjev, ki so bili pripravljeni v okviru visokošolskega in višješolskega študijskega programa, in sicer pri predmetu Varstvoslovja terminologija v angleškem jeziku med leti 2022 in 2023. Študenti FVV so na podlagi izbranega angleškega izvirnega znanstvenega članka s področja varstvoslovja pripravili korpus in analizirali besedilo z orodjem Sketch Engine ter s pomočjo slednjega pridobili najpogostejše kolokacije, slednje so ob pomoči prevajalskih pripomočkov (verodostojnih terminoloških baz) prevedli v slovenski jezik. Vsak študent je pripravi nabor 100 kolokacij. Namen projekta je zbrati kolokacije, ki so del seminarjev, jih ustrezno računalniško obdelati, pripraviti za vnos v slovarsko masko, pripraviti lekturo prevodov (slednje bodo opravili študenti FF UM) ter gesla vnesti v slovarsko masko in glosar objaviti na portalu Termania. Ocenjujemo, da bomo tako zbrali okrog 7.000 kolokacij, kar predstavlja obsežno slovarsko delo, ki se bo lahko vsako leto nadgrajevalo in obenem, glede na to, da kolokacije pridobivamo s pomočjo izvirnih znanstvenih prispevkov, predstavlja ažurn vpogled v strokovni jezik varstvoslovja.

V okviru projekta pričakujemo realizacijo petih faz, in sicer:

  • v okviru prve faze projekta predvidevamo da bodo študenti FVV UM najprej zbrali seminarje, ki so bili pripravljeni v okviru visokošolskega in višješolskega študijskega programa, in sicer pri predmetu Varstvoslovja terminologija v angleškem jeziku med leti 2022 in 2023. Ocenjujemo, da bodo zbrali med 70 in 100 seminarjev,
  • v okviru druge faze projektnih aktivnosti pričakujemo, da bodo študenti FVV UM iz seminarjev izluščili nabor kolokacij, in sicer 100 kolokacij po posameznem seminarju,
  • v okviru tretje faze bodo študenti FVV UM ustrezno računalniško obdelati sezname kolokacij, in sicer bodo v ta namen uporabili Excel ter po modelu generirali seznam kolokacij,
  • v okviru četrte faze bodo študenti FF UM opravili lekturo prevodov iz angleškega v slovenski jezik,
  • sledi peta faza, in sicer vnos gesel v slovarsko masko, pregled glosarja s strani urednika in objava na portalu Termania.