Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023: Odpornost organizacij na epidemije (Covid-19) ter izzive mednarodnega poslovanja z uporabo OSINT metod in korporativne varnosti

Ime projekta: Odpornost organizacij na epidemije (Covid-19) ter izzive mednarodnega poslovanja z uporabo OSINT metod in korporativne varnosti

Trajanje projekta: 1.12. 2022 – 30. 4. 2023

Financiranje: Evropska unija in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Pedagoški mentor: izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Delovni mentor: Dalibor Vukovič (ISI, inžiniring, storitve, izobraževanje, Andreja Vukovič Virant s. p.), Nejc Krumpačnik (N&N, podjetniško in poslovno svetovanje, Nejc Krumpačnik s. p.)

Sodelujoči študenti: 1 študent VS programa Informacijska varnost, 6 študentov MAG programa Varstvoslovje

O projektu

Varnost je postala pomembna vrednota in je ena najpomembnejših temeljev za nemoteno delovanje države – pomembna je predvsem za zagotavljanje varnega okolja za razvoj družbe. Resnična prednost je danes v krizi pravilno interpretirati podatke, ki so bili predhodno pridobljeni iz vseh, za odločanje pri specifičnem problemu relevantnih, javno razpoložljivih in drugih virov, do katerih ima odločevalec (legalen) dostop, kar zahteva več časa in predvsem izjemno usposobljen kader, ki je kos takšni nalogi. Te podatke je namreč potrebno obravnavati celostno, vključiti vidike informacijske varnosti, družbenih razmer, gospodarskih razmer in druga relevantna področja v kombinaciji z ekonomsko, socialno in osebno varnostjo posameznikov oziroma organizacij (podjetij). 

To vse omogoča orodje OSINT, ki reproducira kvalitetne in pravilne informacije, ki pa posledično pripomorejo k boljšim ter okolju ustreznim rešitvam.

Z OSINT orodjem lahko preučujemo delovanje organizacije – tako gospodarskih, kot negospodarski. S slednjimi pa lahko nato v času kriz (tako zdravstvenih, kot vojaških itd.) prilagodimo delovanje tako organizacij, v izrednih razmerah celo države. Orodje OSINT nam tako omogoča pridobivanje hitrih, natančnih in za vodenje in odzivanje organizacije relevantnih podatkov, ki so v času katerekoli krize bolj pomembne, kot v času normalnega stanja.

V sklopu projekta izvajamo pregled trenutnega stanja analizirane problematike v Sloveniji, z rezultati pa bomo seznanili slovenska podjetja in potencialno predlagali ukrepe, ki bodo pomenili njihovo odpornejše poslovanje.